ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลื้มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลื้มใจ*, -ปลื้มใจ-

ปลื้มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลื้มใจ (v.) be pleased See also: be glad, be delighted, be gratified
English-Thai: Nontri Dictionary
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Happy to know you still care.ปลื้มใจจริง ที่คุณยังสนใจ
Happy to know that you still care.ปลื้มใจจริงที่คุณยังสนใจฉันอยู่
Your sacrifice is noted. ♪ Good morning, Mrs. Farlingerปลื้มใจมากจ้ะ อรุณสวัสดิ์ครับคุณนายฟาร์รินเกอร์
I have to sell the apartment.ปลื้มใจสุดๆที่ได้แนะนำให้รู้จักกัน
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ
I'd be thrilled if yu'd accept this... small tokenผมจะปลื้มใจ ถ้าคุณจะยอมรับ จานเสียงนี่ไว้
I see you're smoking pot now. I... I'm so glad.แถมยังสูบกัญชาซะด้วย น่าปลื้มใจจริงๆ
My mother and father were so proud the day she got her letter.พ่อแม่ของฉันปลื้มใจเหลือเกิน วันที่เขาได้รับจดหมาย
But thanks a lot for coming out here, I really appreciate that,แต่ก็ขอบคุณนะที่พวกคุณมาถึงนี่ ผมปลื้มใจเลย
I appreciate you helping out these past few weeks.แม่ปลื้มใจมากที่ลูกมาช่วย ให้อาทิตย์นี้ผ่านไปได้
Where I'm good, where I really excel, people I've slept with.คนที่เคยควงแขน ดูดดื่มปลื้มใจ จนถึงขั้นนอนด้วย
Just awesome, right?ก็คงน่าปลื้มใจอยู่หรอกนะ
Tom and I are so grateful for your investment that we want to do something special for you.ทอมกับฉันปลื้มใจมากกับการช่วยเหลือของเธอ นั่นก็ทำให้เราอยากจะทำอะไรพิเศษๆให้เธอ น่ารักจริงๆเลย
In a very happy turn of events,ในเหตุการณ์ ที่น่าปลื้มใจ
Some days, till cocktail hour.และคุณปลื้มใจในตัวเองมาก
It gives me the greatest pleasure to inform you that the Houses of Tregor and Pendragon are to be united in the closest bond of all.มันทำให้ข้าปลาบปลื้มใจยิ่งนัก ที่จะแจ้งว่าสภาทรีเกอร์และเพนดรากอน จะเป็นหนึ่งเดียวกัน มีพันธะผูกพันกันใกล้ชิด
Uther should be grateful.อูเธอร์ควรจะปลาบปลื้มใจแล้ว
Well, you must be ecstatic.อื้ม คุณคงต้องรู้สึกปลาบปลื้มใจจริงๆ
I mean, you've gone a month. That's impressive.ฉันหมายถึง คุณไปเกือบเดือน น่าปลื้มใจจัง
I really appreciate you taking another stab at this, but...ชั้นปลื้มใจจริงๆ ที่คุณยังมั่นคงกับความรู้สึกนี้ แต่...
I'm so relieved you weren't charged or anything, Director Ban.แค่คุณไม่เดือดร้อน ผมก็รู้สึกปลื้มใจแล้วครับ
It's so heartening to have such young visitors.น่าปลื้มใจจริง ๆ ที่เรามีแขกหนุ่มๆ สาวๆ
But I want you to know that I'm grateful.แต่พ่ออยากให้ลูกรู้ว่า พ่อปลื้มใจแค่ไหน
I'm so glad you feel that way.ข้าปลื้มใจจังที่ท่านรู้สึกเช่นนั้น
I'm so appreciative of all your help.ฉันปลื้มใจจริงๆ ที่คุณมาช่วย
I appreciate the fact you don't want me distracted from other things...ผมปลื้มใจกับข้อเท็จจริง ที่คุณไม่อยากให้ผมไขว้เขว ไปกับพวก...
Thank you, Serena. I really appreciate it.ขอบคุณ เซรีน่า ฉันปลื้มใจจริงๆ
I can't tell you how much I appreciate her seeing me.ผมบอกไม่ถูกเลยว่าผมปลื้มใจ แค่ไหนที่เขายอมเจอผม
But still, I admire your gumption and I'll offer any resources you may need.แต่ก็เถอะ ผมปลื้มใจกับความกล้าหาญ และผมจะช่วยสนับสนุนทุกอย่าง
I, um, I really appreciate you helping me, though. Uh! What?ฉันปลื้มใจจริงๆ ที่คุณช่วยฉัน อะไร ไม่
I'm still amazed at how you stuck by me all that time.ฉันยังปลื้มใจอยู่เลยที่เธอรอฉันมาตลอด
I'm so glad you're finally confiding in me.ฉันปลื้มใจมากที่เธอยอมบอกฉัน
And I'll always be grateful.และฉันก็มักจะปลื้มใจทุกครั้ง
And I'm flattered, I... I-I really am, butและฉันก็ปลื้มใจมาก ฉันปลื้มใจจริงๆ แต่
I choked on a song that I've been singing my entire life.เคิร์ธ ฉันปลื้มใจกับสิ่่งที่เธอ พยายามจะทำจริงๆ แต่
What a pleasure to watch a man twist your mind... again.ช่างน่าปลื้มใจยิ่งนักที่เห็น ผู้ชายปั่นหัวเจ้าได้ อีกครั้ง
I really appreciate you meeting me.ฉันปลื้มใจมากที่คุณมาพบฉัน
I really appreciate the invitation.ผมปลื้มใจสำหรับคำเชิญมากๆ
"Chair of the Mystic Falls beautification committee"ประธานของมิสติค ฟอลส์ กรรมการที่น่าปลื้มใจ
I'm grateful you're so scrupulous in your duties.ข้าปลื้มใจเหลือเกินที่ท่านเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลื้มใจ
Back to top