ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาปักเป้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาปักเป้า*, -ปลาปักเป้า-

ปลาปักเป้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาปักเป้า (n.) globefish See also: blowfish, puffer
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
globefish (n.) ปลาปักเป้า
puffer fish (n.) ปลาปักเป้า
swellfish (n.) ปลาปักเป้า Syn. puffer fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Easy prey for predators but the blowfish has a secret weapon doesn't he?นายคือ... ปลาปักเป้า - อะไรนะ
Why does he do that?ปลาปักเป้ามันทำอะไรได้บ้าง
The blowfish puffs himself up four, five times larger than normal. And why?ปลาปักเป้ามันทำอะไรได้บ้าง เจสซี่
Or we let them eat swellfish soupหรือไม่ก็ต้องหลอกให้กิน ซุปปลาปักเป้า
Honey, should I make swellfish soup?ที่รัก ให้ฉันเตรียม ซุปปลาปักเป้าไว้มั๊ยคะ
Isolated from the liver of the Carribean Puffer Fish.มันเป็นพิษที่แยกจากตับของปลาปักเป้าแคริบเบียน
Doesn't he?-ปลาปักเป้า ลองคิดดูสิ
Intimidating.- ปลาปักเป้าพองตัวได้
A modified poison extracted from blowfish.ยาพิษดัดแปลงน่ะ สกัดมาจากปลาปักเป้า
That weird puffer-fish poison?พิษประหลาดจากปลาปักเป้าเหรอ
Okay, tetrodotoxin.เอาล่ะ พิษปลาปักเป้า
Force-fed her a puffer fish.กองทัพที่เลี้ยงเธอว่า ปลาปักเป้า.
I don't remember that one. Is that like a blowfish?ฉันจำไม่ได้ว่าอะไร มันคล้ายๆ ปลาปักเป้าใช่ไหม?
Toxin. Derived from the puffer fish.ยาพิษ สกัดจากปลาปักเป้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาปักเป้า
Back to top