ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาน้ำจืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาน้ำจืด*, -ปลาน้ำจืด-

ปลาน้ำจืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาน้ำจืด (n.) fresh-water fish Ops. ปลาทะเล, ปลาน้ำเค็ม
English-Thai: HOPE Dictionary
arapaima(อาระไพ'มะ) n. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่จำพวก Arapaima gigas
bream(บรีม) n. ปลาน้ำจืด ซึ่งคล้ายปลาตะเพียน
burbotn. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
chub(ชับ) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
gar(การ์) n. ปลาน้ำจืดมีปากยาวฟันใหญ่,ปลาเข็ม, Syn. garfish -pl. gar,gars
grayling(เกร'ลิง) n. ปลาน้ำจืด คล้ายปลาเทร้าท์
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe,cheat
guppy(กัพ'พี) n. ปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
molly(มอล'ลี่) n. ชื่อปลาน้ำจืด
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
roach(โรช) n. ปลาน้ำจืดจำพวก Rutilus, แมลงสาบ,ก้นบุหรี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pikeperch (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. walleyed pike
walleye (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed pike (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch
perch (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Perca flavescens Syn. pike, roach
grayling (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Thymallus
gar (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
minnow (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
pike (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
roach (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
sucker (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
sunfish (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
bass (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน See also: ปลาที่ถูกจับมาเป็นอาหาร
guppy (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กจำพวก Poecilia reticulata นิยมเลี้ยงในตู้ปลา
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
groundling (n.) ปลาน้ำจืดแถบน้ำลึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pungent Low-carb freshwater fish.ปลาน้ำจืดปรุงรส คาร์โบฯต่ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาน้ำจืด
Back to top