ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาทอง*, -ปลาทอง-

ปลาทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาทอง (n.) goldfish
English-Thai: HOPE Dictionary
goldfish n.(pl. -fish,-fishes) ปลาเงินปลาทอง
English-Thai: Nontri Dictionary
goldfish(n) ปลาทอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goldfish (n.) ปลาทอง See also: ปลาเงินปลาทอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goldfishes at my home are more beautiful.ปลาทองที่บ้านฉันสวยกว่านี้อีก!
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง
With goldfish inside.แล้วก็มีปลาทองอยู่ข้างในด้วย
Hey, that's a funny place to leave a goldfish bowl.เฮ้ว่าคือสถานที่ที่ตลก ที่จะออกจากชามปลาทอง
You've retreated to your Go and books and goldfish.แล้วกลับหนีมันมาหา หมากล้อม มาหาตำรับตำรา - มาเลี้ยงปลาทอง
Don't you think they feel all cooped up in a goldfish bowl?ไม่คิดว่าเขาจะอึดอัดเวลาอยู่ในโหลปลาทองหรอไง?
Koizumi, let's go goldfish scooping!โคอิซูมิ ไปตักปลาทองกันเหอะ!
If he catches that big goldfish...ถ้าเขาจับปลาทองตัวใหญ่ได้...
Fifth and fourth place goes to Boris and Doris the goldfish.อันดับที่ 5 และที่ 4 ได้แก่ปลาทองบอริสและดอริส
My heart's beating like a goldfish's, too.หัวใจชั้นกำลังเต้นเหมือนของปลาทองเหมือนกัน
Risa, there's a goldfish.ลิซ่า ผมเจอปลาทองล่ะ!
Risa, the goldfish is still alive.ลิซ่า ผมเจอปลาทอง มันยังไม่ตายด้วย!
Are You Bringing it to the kindergarten?นี่ลูกจะเอาปลาทองไปโรงเรียนด้วยหรอจ๊ะ?
Its not a goldfish, Ponyo.ไม่ใช่ปลาทองนะ นี่ปองโย่
We got the goldfish charm, We won't be scared of anything.พวกเรามีเครื่องรางปลาทองแล้ว ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วจ้ะ
They can't keep a goldfish alive for more than one day.พวกเขาเลี้ยงปลาทองได้ยังไม่ข้ามวันเลย
I have a new goldfish named Sadie.ฉันมีปลาทองตัวใหม่ ชื่อซาร์ดี
Yeah, yeah, I set up the goldfish toss, all 300 goldfish.ใช่ ๆ ผมต้องไปจัดเกมส์ทอยปลาทอง ปลาทองทั้ง 300 ตัว
Do you know the memory span of a goldfish?ุคุณรู้มั้ยว่าความจำของปลาทองนานแค่ไหน?
By the way, those goldfish...คือ ปลาทองพวกนั้นน่ะ...
You really are a goldfish, aren't you?เธอมันความจำปลาทองล่ะสิ
'Cause last year I was a grad student who smoked a lot of pot and couldn't keep a goldfish alive.เพราะปีที่แล้ว ฉันยังเป็นนักเรียน ที่ติดยา และไม่สามารถทำให้ปลาทองมีชีวิตอยู่
They're like little goldfish stuck together.เขาเหมือนปลาทองตัวน้อยๆที่ติดอยู่ด้วยกัน
You all got some ugly goldfish.พวกเธอเลี้ยงปลาทองหน้าตาน่าเกลียดมาก
Yay. If you'd have just gotten a goldfish, he'd be dead already.ไชโย ถ้าคุณซื้อปลาทองมาให้
I know times are tough, but I'm not eating goldfish for dinner.ผมรู้ว่าเรากำลังลำบาก แต่ผมไม่กินปลาทองเป็นอาหารเย็นนะ
That's orange. An orange goldfish.นั่นสีส้ม, ปลาทองสีส้ม
Remember what happened when I took care of your goldfish?จำได้ไหมตอนที่ให้ขอให้ช่วยเลี้ยงปลาทอง
I'm living in a world of goldfish.เหมือนฉันอยู่ในโลกที่มีแต่ปลาทอง
Change the subject, now.- ปลาทองเป็นของตัวเอง - เปลี่ยนเรื่องเถอะ เดี๋ยวนี้เลย
Haley, this fish tank's leaking something.โหลปลาทองนี่ มีอะไรไหลออกมาด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาทอง
Back to top