ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรากฏกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรากฏกาย*, -ปรากฏกาย-

ปรากฏกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรากฏกาย (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, แสดงตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
If He created us why wouldn't he appear to us as one of us?ทำไมท่านไม่ปรากฏกายให้... - เหมือนกับเรา
Look, I don't know when or if he'll ever appear again.ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ท่านจะปรากฏกายอีก
"Why have you chosen to appear at this time?"ทำไมท่านเลือกปรากฏกายในตอนนี้
Face, I know at last whence you've come!"ในที่สุด ผมก็ได้พบใบหน้านั้น เมื่อหล่อนปรากฏกาย"
He stood in the shadows to prevent me from seeing his face."เขาปรากฏกายในความมืด ราวกับไม่ต้องการให้ใครเห็นใบหน้าเขา"
The angel appears, angel!เทวดาก็ปรากฏกายขึ้น, ทูตสวรรค์อันงดงาม!
What if a giant, vicious beast showed up and killed everyone?หากมียักษ์ที่ชั่วร้าย ปรากฏกายขึ้นมา และฆ่าทุกคนหมด?
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค
But the real story this morning is a queen of the silver screen just enrolled at N.Y.U.แต่จริงๆแล้วเช้านี้ราชินีจอเงิน เพิ่งจะปรากฏกายที่ NYU นี่เอง
Come forth and show thy bulbous!จงปรากฏกายขึ้น และสำแดงฤทธา
And in all Princess tales, an evil queen does appear.ฉันควรจะรู้แล้วนี่นาว่าไม่ควรไปเชื่อในเรื่องเทพนิยาย ราชินีใจร้ายปรากฏกายแล้ว
"And lo, the angel of the Lord came upon them,"ทันใดนั้น เทวดาปรากฏกายขึ้น"
We can't know what form they'll take.เราไม่รู้ว่าเขาจะปรากฏกายในรูปใด
If you can help me, please make yourself known to me.ถ้าท่านช่วยข้าได้ โปรดปรากฏกายแก่ข้า
Such a shame. So handsome. Show yourself, witch.น่าเสียดายจริงๆ ช่างหล่อเหลา ปรากฏกายออกมา แม่มด มาเร็ว แบบนี้ตายเเน่ และใช่ ความหวังช่วยนางไม่ได้
May she reveal herself to us tonight.เธออาจปรากฏกาย คืนนี้
She appeared to us. We saw Lilith.เธอปรากฏกายต่อพวกเรา พวกเราได้เห็น ลิลิธ
And in the meantime, we celebrate the gods and enjoy their presence in any way we can.และในเวลานั้น เราจะฉลองกับพระเจ้า เพลิดเพลินไปกับการปรากฏกายของทวยเทพ และอื่นๆที่เราสามารถทำได้
Yet you may appear as bright as the North Star, constant in its guidance.แต่เจ้ากลับปรากฏกายขึ้นดังแสงสว่างแห่งดาวเหนือ ที่ไม่เคยเปลี่ยนทิศทางการส่องแสงนำทาง
And I am to believe of all within the city he miraculously appears by your side?และข้าจะเชื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ มันน่าอัศจรรย์ใจนะที่เขาปรากฏกายข้างเจ้า
He showed himself to one of my sons, John Stackhouse.เขาปรากฏกายต่อหน้าลูกชาย คนหนึ่งของฉัน จอห์น สเตคเฮ้าส์
I'm surprised you'd show your face in this town, once you noticed your murder didn't take.ข้าประหลาดใจจริงๆที่เห็นเจ้าปรากฏกายในเมืองนี้ เมื่อเจ้ารู้แล้วว่า การฆ่าของเจ้าไม่ได้ผล
I have to save them. Lilith came to me.ฉันต้องช่วยพวกเขาให้ได้ ลิลิธปรากฏกายต่อหน้าฉัน
Are you appearing to me as Stefan?คุณปรากฏกายต่อหน้าฉันว่าเป็นสเตฟานหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรากฏกาย
Back to top