ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโคน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโคน*, -ประโคน-

ประโคน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโคน (n.) front-strap around the elephant´s neck See also: band Syn. กระคน
ประโคน (n.) boundary-post See also: frontier-post
ประโคนธรรพ (n.) god of music See also: inventor and heavenly musician of the lute Syn. ประคนธรรพ์, ประโคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี
ประโคนธรรพ์ (n.) god of music See also: inventor and heavenly musician of the lute Syn. ประคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, ประโคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโคน
Back to top