ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศฝรั่งเศส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศฝรั่งเศส*, -ประเทศฝรั่งเศส-

ประเทศฝรั่งเศส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศฝรั่งเศส (n.) France
English-Thai: HOPE Dictionary
france(ฟรานซฺ) n. ประเทศฝรั่งเศส
marianne(แมริแอน',แม'ริแอน) n. ประเทศฝรั่งเศส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
France (n.) ประเทศฝรั่งเศส See also: ฝรั่งเศส
bourbon (n.) ราชวงศ์ของประเทศฝรั่งเศส See also: ราชวงศ์บัวบัน
Marseilles (n.) เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส
Marseilles (n.) ผ้าฝ้ายหนามีต้นกำเนิดจากเมืองท่า Marseille ในประเทศฝรั่งเศส
napoleon (n.) เหรียญเงินตราของประเทศฝรั่งเศส
Notre Dame (n.) โบสถ์ในปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Orleanist (n.) ผู้สนับสนุนราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส (ช่วงปีค.ศ.1830-1848)
Orleans (n.) ผู้อยู่ในราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส
Vichy (n.) เมืองตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
Vichy water (n.) น้ำแร่ธรรมชาติจากเมือง Vichy ในประเทศฝรั่งเศส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what they call a Quarter-Pounder with Cheese in France?คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกไตรมาสที่ตำกับชีสในประเทศฝรั่งเศส?
It's Cole d'isle au Man, or Cole of the Isle of Man in France... where Armand's chateau is...มันโคล d'เกาะ au ชายหรือโคลเกาะของมนุษย์ในประเทศฝรั่งเศส ... ที่ปราสาทอาร์มันด์เป็น ...
"Theater Biarya, France""โรงละครเบอาย่า ประเทศฝรั่งเศส"
In the south of france.ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส
Extradition between France and the United States is a bureaucratic nightmare, you know that.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ... ... เป็นฝันร้ายของระบบราชการที่คุณรู้ว่า
When we came to France, we had even less to go on, didn't we?ตอนเรามาถึงประเทศฝรั่งเศส เรามีเพียงบาะแสเล็กน้อย ที่ทำให้เรามา, ใช่ใหม?
And he crawled, across no-man's-land into French territory.และเขาค่อยๆคลานข้ามผ่านพื้นที่รกร้าง ในเขตประเทศฝรั่งเศส
Are you sure? We looked all over the south of France for this guy.คุณแน่ใจหรือไม่เรามองทั่วทุกมุม ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสเพื่อผู้ชายคนนี้.
I was fearing you would think that Flanders was just a part of France.ผมแค่กลัวว่าคุณอาจคิดว่าแฟลนเดอร์ส์ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส
The largest bank in France froze customer's money market accounts today.ในประเทศฝรั่งเศสแช่แข็งของ ลูกค้า บัญชีตลาดเงินวันนี้
In France, Georges Leblanc stays in prison, unsurprisingly.ในประเทศฝรั่งเศส จอร์จ เลอบลองก์ ยังคงอยู่ในคุก ซึ่งไม่น่าประหลาดใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศฝรั่งเศส
Back to top