ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศจีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศจีน*, -ประเทศจีน-

ประเทศจีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศจีน (n.) People´s Republic of China See also: China Syn. เมืองจีน, จีน
English-Thai: HOPE Dictionary
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
cathay(แคเธ') n. ประเทศจีน, Syn. China
celestial empiren. ประเทศจีน
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
English-Thai: Nontri Dictionary
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
China (n.) ประเทศจีน See also: จีน, เมืองจีน
Middle Kingdom (n.) ประเทศจีน
Cathay (n.) ชื่อเดิมของประเทศจีน
Madarin (n.) ภาษาแมนดาริน (ของประเทศจีน) See also: ภาษาจีนกลาง
Mandarin (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. Mandarin Chinese, official language
Mandarin Chinese (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. official language
Mao Tse-tung (n.) รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
Mao Zedong (n.) รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
official language (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. Mandarin Chinese
Sinology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน
Xiamen (n.) เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
Yao (n.) ชาวเย้า (อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน) See also: ชนชาติเย้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know I've never been to Chinaคุณรู้ไหมฉันไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน
I won this bronze damn Olympic medal in Beijing, China for individual synchronized swimming.ฉันได้เหรียญทองแดงป่วยๆนี้ ในโอลิมปิคที่ปักกิ่ง ประเทศจีน ในการแข่งระบำใต้น้ำประเภทบุคคล
An asset in North Korea, a dissident group helped an injured CIA operative escape from a town near Ordos, China, may 2010.คนที่มีประโยชน์คนหนึ่งในเกาหลีเหนือ กลุ่มที่ไม่ลงรอยกันได้ช่วย คนที่หนีรอดจากปฏิบัติการของซีไอเอ ที่ได้รับบาดเจ็บไว้คนหนึ่ง จากเมืองใกล้ๆกับออร์โดส ประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม 2010
Once a rogue element in China's own military claims responsibility.ประเทศจีนของตัวเอง อ้างความรับผิดชอบของการทหาร
China all on its own produced 1.3 million more than that.ประเทศจีนที่เดียวผลิตได้ มากกว่าทั้งยุโรป 1.3 ล้านคัน
Mother, China's incredible.ประเทศจีนน่าอัศจรรย์มาก
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979
China might have caused the blackout.ประเทศจีนอาจเป็น คนสร้างเหตุการณ์หมดสติ
China just threatened to destroy their shell. We're on our own.ประเทศจีนเพียงแค่ขู่ว่าจะทำลาย เปลือกของพวกเขา เรากำลังของเราเอง
China has asked for immediate talks at the UN.ประเทศจีนได้ขอเจรจาทันทีที่ สหประชาชาติ
China has confirmed that its language experts have, tonight, delivered an ultimatum at the Shanghai site.ประเทศจีนได้รับการยืนยันว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของตนได้ในคืนนี้ ส่งคำขาดที่เว็บไซต์เซี่ยงไฮ้
"China no longer trusts the aliens who want to divide us.ประเทศจีนไม่ไว้ใจคนต่างด้าวที่ ต้องการแบ่งเรา
China and North Sarkhan complain all the time about it.{\cHFFFFFF}ประเทศจีนและทวีป Sarkhan บ่นตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน
What interesting china!สิ่งที่ประเทศจีนที่น่าสนใจ!
Can we hear all the way to China?เราสามารถได้ยิน ทุกวิธีการที่ประเทศจีน?
What do they teach you in China?สิ่งที่พวกเขาสอนคุณในประเทศจีน?
They are on the slow light boat to China. Hey! I know you two.พวกเขาอยู่บนเรือที่ไปประเทศจีน เฮ้!
God, did you see that stuff on the news last night about that earthquake in China?พระเจ้า เมื่อคืนนี้คุณได้ดูข่าวรึยัง แผ่นดินไหวที่ประเทศจีน
This is an old Chinese poem.นี่เป็นกลอนเก่าแก่ของประเทศจีน
I'm about to leave now. I should go personally since all of them are from China.ผมกำลังจะไปแล้วล่ะ แล้วก็จะไปคนเดียว เนื่องจากคนพวกนั้นมาจากประเทศจีนทั้งหมด
In China there's a magician that could make anything disappear- a house, a wagon, anything.ที่ประเทศจีนมีนักมายากลที่ทำให้สิ่งของหายไปได้.. ไม่ว่าจะเป็นบ้าน เกวียน หรืออะไรก็ตาม
Versus Huo YuanJia from Chinaปะทะฮั่วหยวนเจี่ยจากประเทศจีน
Center for Disease Control, which confirmed that the creature from the Han River, as with the Chinese civet wild cat and SARS, is THE HOST of this deadly new virus.หน่วยควรคุมโรคติดต่อที่สหรัฐ, ที่ยืนยันว่า สัตว์ประหลาดจากแม่น้ำฮาน, คล้ายกับตัวชะมดในประเทศจีนที่เป็นพาหะ ของโรคซาร์ส,
Do you see them anywhere?...ประเทศจีน... ... \ \".คุณเห็นพวกเขาบ้างไหม
I mean, it's China, right? **Chinese language**หนูหมายถึง\ มันคือ\"ประเทศจีน\" ใช่ไหมคะ
We're gonna need the names and numbs of everyone you came in contact with here and in China.พวกเราต้องการชื่อ และจำนวนทุกคนที่ติดต่อกับคุณที่นี่ และที่ประเทศจีน
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า..
Dragon Warrior has taken the scroll halfway across China by now.ป่านนี้นักรบมังกรเอาคัมภีร์ข้ามประเทศจีนไปครึ่งทางแล้ว
I go to Hong Kong, far from Dent's jurisdiction and the Chinese will not extradite one of their own.ผมไปฮ่องกง นอกเขตอำนาจของเดนท์ ...และประเทศจีนไม่ส่งอาชญากรข้ามแดน
Shanghai, China, 22:14, Todayนครเซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน, 22: 14 น. ,ปัจจุบัน
Remember when I told you about that dam in China?จำที่ผมบอกไว้ได้มั๊ย เรื่องเขื่อนในประเทศจีนน่ะ
Ladies and gentlemen we are on our way to China.สุภาพบุรุษและสตรี เรากำลังเดินทางสู่ประเทศจีน
Welcome to the People's Republic of China.ยินดีต้อนรับสู่ประเทศจีน
Do you think that people in China ever just feel like American?เธอคิดว่าคนที่ประเทศจีน เคยคิดอยากทานอาหารฝรั่งขึ้นมาไหม
China's undercutting us at every turn...สินค้าประเทศจีนขายตัดต่ำกว่ารายอื่นหน้าเรา...
Reach out to our contact in China.ติดต่อผู้ซื้อที่ประเทศจีน
As prosecutors get ready to probe the Shinhwa Group, the chairman of the company, who is currently in China, is known to be seriously ill.กำลังดำเนินการฟ้องร้อง ผู้บริหารชินฮวากรุ๊ป GU Bon Hyun ล้มป่วยขณะที่อยู่ที่ประเทศจีน
China's population numbers 1.3 billion.ประชากรของประเทศจีน ราว 1.3 พันล้านคน
My name's Tao Chen. I'm from the Chinese consulate.ผมชื่อต๋าวเชน มาจากกงสุลประเทศจีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศจีน
Back to top