ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเดี๋ยวประด๋าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเดี๋ยวประด๋าว*, -ประเดี๋ยวประด๋าว-

ประเดี๋ยวประด๋าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเดี๋ยวประด๋าว (adv.) for a short period See also: for a short term, shortly, presently, momentarily Syn. ช่วงสั้นๆ, ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stiffy'll be back in a jiffy.สตีฟฟี่จะรีบกลับมาในประเดี๋ยวประด๋าว
I mean, it was great for a while.ฉันหมายถึง มันก็ดีแค่ประเดี๋ยวประด๋าว
Spotted--chuck bass fleeing his father's funeralช่างดูน่าสนใจ - - ชัค เบส อยู่ร่วมงานศพพ่อเขาแค่ประเดี๋ยวประด๋าว
Perhaps she thought that whatever it was, it would just pass.เธอคงคิดว่าที่เธอเป็นคงเป็นแค่ประเดี๋ยวประด๋าว
Don't you think he's liked her for a while?นี่ไม่คิดว่า เค้าจะชอบเธอ ประเดี๋ยวประด๋าวหรอ
Literary celebrity is fleeting.บทความเซเลปมันประเดี๋ยวประด๋าว
Well, we went through your test results... and your biopsy came back showing signs of large cell non-Hodgkin's lymphoma.ก็ที่เราเดินผ่านผลการทดสอบ ของคุณ และการตรวจชิ้นเนื้อของคุณ กลับมาแสดงอาการ เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ไม่ใช่ ประเดี๋ยวประด๋าวเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเดี๋ยวประด๋าว
Back to top