ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหวั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหวั่น*, -ประหวั่น-

ประหวั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหวั่น (v.) fear See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of Syn. กลัว, หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ Ops. กล้าหาญ, กล้าสู้
ประหวั่นพรั่นพรึง (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apprehend (vt.) ประหวั่น See also: กลัว Syn. dread
apprehensive (adj.) ประหวั่น See also: ตระหนก, หวั่นกลัว, พรั่นพรึง, กลัวเกรง Syn. fearful, worried, anxious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the souls of the little ones must have weighed heavily upon them, as their reign of terror climaxed in a shocking finale in 1926.แต่ว่าดวงวิญญาณของพวกเด็กพวกนั้น มันคงหนักอืึ้ง เรื่องน่าสะพรึงกลัวนั่นทำให้ประหวั่นพรั่นพรึงกันมากในปี 1926

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหวั่น
Back to top