ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสงค์ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสงค์ร้าย*, -ประสงค์ร้าย-

ประสงค์ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสงค์ร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, เจตนาร้าย, ปองร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
English-Thai: HOPE Dictionary
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice
English-Thai: Nontri Dictionary
mischief(n) อันตราย,ความเสียหาย,ความซน,การประสงค์ร้าย
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicious (adj.) ที่ประสงค์ร้าย See also: ที่มุ่งร้าย Syn. severe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pile those Persians high.พวกมันสนองประสงค์ร้าย ของราชันเพอร์เชินมากว่า 500 ปี
Right, mischief is bad.ใช่มั้ย ความประสงค์ร้ายน่ะมันไม่ดี
This is cruel.นี่มันเป็นการประสงค์ร้าย
Travelers, thats all. Don't mean any harm.นักท่องเที่ยว ก็แค่นั้น ไม่ได้ตั้งใจจะประสงค์ร้าย
* When this snake of a guy gave me an evil wink **เมื่องูของชายคนนั้น กระพิบตาให้ชั้นอย่างประสงค์ร้าย*
That we mean you no harm.เราไม่ได้ประสงค์ร้ายกับคุณ
Not in a threatening way.แบบที่ไม่ได้ประสงค์ร้ายนะ
It looks for malicious intent.มันมองหาจุดประสงค์ร้าย
If he truly means us no harm he should turn himself to his people, and face the consequences and if he won't do that, then maybe we should...ถ้าเขาไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อพวกเราจริงๆ เขาควรกลับไปหาพวกเดียวกับเขา ..และเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาเอง แต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้น..
He didn't have an ulterior motive, he didn't have an agenda.เขาไม่มีเหตุจูงใจซ่อนเร้น เขาไม่มีวัตถุประสงค์ร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสงค์ร้าย
Back to top