ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประวัติย่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประวัติย่อ*, -ประวัติย่อ-

ประวัติย่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติย่อ (n.) resume See also: curriculum vitae, CV
English-Thai: HOPE Dictionary
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป,เรื่องย่อ,ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
who's who ballotบัตรเลือกตั้งมีชีวประวัติย่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitae (n.) ประวัติย่อ See also: ชีวประวัติโดยสังเขป Syn. vita
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since we kicked them off at Wichita, he's playing catch up.ทุกคนบนเครื่องลำนี้ ยกเว้นคุณ ถูกสอบประวัติย้อนหลังเป็นปี
If by chance my report stereotypes or geographically profiles, forgive me.แล้วถ้าบังเอิญเรื่องของฉันถูกพิมพ์ออกไป หรือเป็นประวัติย่อทางภูมิศาสตร์ล่ะ ลืมฉันเถอะ
GARCIA, I WANT YOU TO FIND OUT EVERYTHING THAT YOU CANและผมไม่ได้ต้องการแค่ประวัติย่อ
I have my, uh- my resume here for you.ผมนำใบ เอ่อ... เอกสารประวัติย่อของผมมาให้คุณดูด้วย
They're just doing a background check on me.พวกเขาแค่ต้องการตรวจสอบประวัติย้อนหลังของฉันแค่นั้นเอง
We're helping local law enforcement by building a profile.เรากำลังช่วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น / ด้วยการสร้างประวัติย่อ
Sir, you said to check backgrounds.ค่ะ คุณบอกให้ฉัน เช็คประวัติย้อนหลัง
Um, do you have a resume, or anything?อืม แล้วคุณมีประวัติย่อหรืออะไรอย่างนี้่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประวัติย่อ
Back to top