ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประถมศึกษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประถมศึกษา*, -ประถมศึกษา-

ประถมศึกษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประถมศึกษา (n.) elementary education See also: primary education
English-Thai: HOPE Dictionary
grammar schoolโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยม (ในอังกฤษ)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู primary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู elementary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elementary school (n.) โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elhi (adj.) เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
grade school (n.) โรงเรียนประถมศึกษา Syn. elementary school
grammar school (n.) โรงเรียนประถมศึกษา (ในสหรัฐอเมริกา) See also: โรงเรียนมัธยมศึกษา (ในอังกฤษ) Syn. school
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My ninth grade science teacher once told me... that if you put a frog in boiling water, it'll jump out.ชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าของฉัน ครูวิทยาศาสตร์เคยบอกฉัน ... ว่าถ้าคุณใส่ในกบ น้ำเดือดก็จะกระโดดออกมา
/ - Oh, what school?โรงเรียนประถมศึกษาเวบสเตอร์
The center of the action in the Higgs hunt is halfway around the world from Garrett's beaches.และสนามฮิกส์คืออนุภาค ข้อมูลทางเรขาคณิต ที่ช่วยให้มวลอนุภาคทั้งหมดที่ รู้จักกันในระดับประถมศึกษา และมันก็เป็นว่าชิ้นส่วน จิ๊กซอว์ที่หายไปคุณจะต้อง
Well, the four jerks that were hitting on you before, they're in the 12th grade, and they organize the summer prom.ดีสี่กระตุกท ได้รับการตีกับคุณมาก่อน พวกเขาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 และ พวกเขาจัดระเบียบพรหมฤดูร้อน.
Katherine's in the sixth grade.แคเธอรีน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก

ประถมศึกษา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประถมศึกษา
Back to top