ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจันหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจันหน้า*, -ประจันหน้า-

ประจันหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจันหน้า (v.) confront See also: face Syn. เผชิญหน้ากัน, อยู่ต่อหน้ากัน
English-Thai: HOPE Dictionary
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
square up (phrv.) เตรียมประจันหน้ากัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เตรียมต่อสู้ Syn. square away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"face-to-face with a hideous, foul-smelling, moss-covered ogre."ประจันหน้ากัล ยักษ์กลิ่นเหม็น ที่ตะไคร่ปกคลุม
She was face to face with me.หล่อนยืนประจันหน้ากับผม
I'll stare at them the whole time.ผมยืนประจันหน้าพวกนั้นอยู่พักหนึ่ง.
Arcadian I have fought countless times yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call "a beautiful death."ข้าเพียงหวังว่า ด้วยนักรบทั้งโลกา ที่ชุมนุมประจันหน้า ต้องมีสักหนึ่งในนั้น ที่ทำการสำเร็จ
But also inclined toward violent confrontation.แต่ดูจะชอบการประจันหน้าด้วย
"1 year later" Today, we stand in front of 30 thousand perzi? sหนึ่งปีต่อมา วันนี้ เราประจันหน้ากับพวกเปอร์เซีย สามหมื่นคน
Samantha found herself in the middle of the Middle East... seated directly across from the film's producer, Sheikh Khalid.ซาแมนต้าพบตัวเอง อยู่กลางตะวันออกกลาง นั่งประจันหน้ากับ โปรดิวเซอร์หนัง เช้คกาหลิด
It's really awful to sit face to face with a girl who's from who knows where.มันรู้สึกแย่ที่ต้องนั่งประจันหน้ากับ คนที่ใครก็รู้ว่ามาจากไหน
I have a feeling that people are going to be talking about this face-off for the rest of our lives.ฉันว่านะทุกคนจะต้อง พูดถึงการประจันหน้านี้ไปอีกตลอดชีวิต
Renee confronted Lynette.เรเน่ประจันหน้ากับลีนเน็ท
Finally I confronted the head of the Umbrella Corporation Albert Wesker..ในที่สุดฉันประจันหน้ากับอัลเบริท เวสเกอร์ผู้อำนวยการใหญ่
If I can get a showdown with Jim, maybe the others will back down.ถ้าผมประจันหน้ากับจิม คนอื่นอาจถอยร่นไป
Defeat and death were upon us.ยืนหยัดประจันหน้ากับอสูรเพลออร์ค เขาเพียงลำพังต่อกร กับศัตรูผู้น่าครั่นคร้าม
Where was such lust for blood when stood against Spartacus?จะมีที่ใดกระหายเลือดดังเช่นยามยืนประจันหน้ากับสปาร์ตาคัสอีกล่ะ?
Because you turned and fled like frightened children in the face of our enemy.เพราะว่าเจ้าหันหลังกลับและวิ่งหนีราวเด็กขี้ตื่น ในตอนที่เจ้าประจันหน้ากับศัตรูของพวกเรา
When next my soldiers face Spartacus it shall be the rebel who falls to misfortune.หากครั้งหน้าเหล่าทหารข้าประจันหน้ากับสปาร์ตาคัส มันจะเป็นพวกกบฏที่ต้องพ่ายแพ้แก่โชคชะตาอันเลวร้าย
To meet those of Rome, gathered upon hill.เพื่อประจันหน้ากับคนของโรมที่รวมตัวกันบนภูเขา
Let's fly in the face of traditional face-to-face dining.ไม่ต้องนั่งโต๊ะประจันหน้าแบบคนอื่น
When he turned to face me,ตอนเขาหันมาประจันหน้ากับฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจันหน้า
Back to top