ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกันตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกันตัว*, -ประกันตัว-

ประกันตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกันตัว (v.) bail out See also: put up bail for, go bail for
English-Thai: HOPE Dictionary
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen
English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on bailให้ประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bail (vt.) ประกันตัวออกไป
bail (n.) การประกันตัว Syn. pledge
bailor (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว Syn. bondsman
bondsman (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว
out on ball (idm.) ได้รับการประกันตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bail was set real high.ประกันตัวด้วยเงินจำนวนมากทีเดียว
Bail is set at $10 million.ประกันตัวตั้งไว้ที่ $ 10 ล้าน
Something called bail. One of the girls in prison told me about it.ประกันตัวน่ะ ผู้หญิงในคุกบอกให้แม่ฟัง
Somebody just posted a significant amount of bail for both of you.ประกันตัวนายสองคนด้วยเงินสูงทีเดียว ใคร
I would like to bail my apprenticeประกันตัวลูกศิษข้าด้วยได้มั๊ย
Yes, my plane was shot down, and I bailed out.{\cHFFFFFF}ใช่เครื่องบินของฉันถูกยิง และผมประกันตัวออกมา
Seems like bailing you out of trouble is becoming a lifetime job for me!ดูเหมือนว่าการประกันตัวคุณออกจากปัญหา จะกลายเป็นงานตลอดชีวิตสำหรับผม
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน
Karen finally got her mother to put her house up for my bail and I was out.สุดท้ายคาเรนให้แม่เอาบ้านของเธอ มาประกันตัวผมออกไป
They'll order a psychiatric for bail.พวกเขาจะให้นักจิตเภทมาประกันตัว
I'm applying for bail in a murder case.ฉันขอรับการประกันตัวจากคดีฆาตรกรรมนี้
Can you please tell us about the bail?คุณจะบอกเราได้ไหมเกี่ยวกับการประกันตัว?
Maybe we can bail him out with a check.บางทีเราอาจประกันตัวเขาออกมาก็ได้นะ
I guess I should thank you for having bailed me out all that time.ฉันคิดว่าฉันควรจะ ขอขอบคุณสำหรับการ มีการประกันตัวฉัน ออกตลอดเวลาว่า
I couldn't pay the fine to leave.ฉันไม่สามารถจ่ายค่าประกันตัวออกไปได้
Don't make me go to the police station to bail you out.อย่าให้ฉันต้องมาประกันตัวพวกเธอก็แล้วกัน
I called a very nice bondsman in Kendalville who put up the money for me.แม่โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ในแคนดัลวิลล์ เอาเงินมาประกันตัวแม่
I just can't keep bailing you out all the time.ฉันแค่ไม่อยากจะประกันตัวเธอ บ่อยๆหรอกนะ
I paid her bail, I walked away.ผมประกันตัวเธอ และเดินจากมา
I Forgot To Call The Bail Bondsman.แม่ลืมโทรหา ฝ่ายประกันตัว
We met in texas when you came in to lawyer your brother out of jail.เราเคยพบกันที่เท็กซัส ตอนที่คุณไปประกันตัวน้องชาย
So, when he was out on bail, he took me out for ice cream and he told me I had to take care of her.แล้วตอนที่พ่อได้ประกันตัว เขาก็พาฉันไปกินไอศกรีม แล้วเขาก็บอกฉัน ให้ฉันดูแลแม่ด้วย
Come on, Charlie. Your mom's here to bail you out.มาเถอะชาร์ลี แม่เธอมาประกันตัวแล้ว
Got bail and the witness disappeared.ได้ประกันตัว และพยานหายตัว
No, I went down to the precinct and made a statement.ไม่, ผมได้ไปที่สถานีตำรวจมา แล้วทำเรื่องประกันตัวไว้.
I gave that kid a lap dance!เขาน่าจะประกันตัวพวกเราออกไปได้
No, man, he's out. His cousin bailed him out.ไม่พวก เขาออกจากคุกแล้ว ญาติเขาประกันตัวออกไป
Mama, quit yelling, all I need is bail money and a ride home...แม่ เลิกตะโกนซักที แล้วหาเงินมาประกันตัวหนู กลับบ้าน...
Cut this bullshit. Y'all can pray after you post my bail.ให้ตาย ก็ไว้สวดหลังประกันตัวหนูออกไปสิ
Honey, I'm not here to bail you out.ที่รัก แม่ไม่ได้มาประกันตัวลูก
Not many, because I bailed you out.คงไม่นานเท่าไหร่ เพราะหนูประกันตัวแม่ออกไป
Maybe you shouldn't have.บางทีลูกก็ไม่ควรประกันตัวหรอก
This lady paid your bail. You're free to go.คุณผู้หญิงคนนี้มาประกันตัวเธอ เธอเป็นอิสระแล้ว
In the meantime, here's something to help you pass the time.โบสถ์กำลังหาเงินมาประกันตัวคุณ ตอนนี้
'Cause I'm not bailing you out this time and neither is Dad.เพราะฉันจะไม่ประกันตัวคุณออกไปตอนนี้ พ่อก็ด้วย
It's illegal without a warrant.มันผิดกม.ไม่มีการประกันตัวด้วย.
The kind who doesn't bail on her family.ประเภทที่ไม่ต้องประกันตัว คนในครอบครัวของเธอไงล่ะ
So I bailed.ดังนั้นฉันจึงขอประกันตัว
Hale says you don't want bail posted.เฮลบอกว่า เธอไม่ต้องการยื่นประกันตัว
She wouldn't let me post bail.เธอไม่ยอมให้ฉันยื่นประกันตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกันตัว
Back to top