ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ้าตัณหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ้าตัณหา*, -บ้าตัณหา-

บ้าตัณหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าตัณหา (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. ตัณหาจัด
บ้าตัณหา (adj.) lustful See also: passionate Syn. มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
บ้าตัณหา (adj.) lustful See also: passionate Syn. มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
English-Thai: Nontri Dictionary
lascivious(adj) มีความใคร่,บ้าตัณหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ้าตัณหา
Back to top