ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่าวสาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่าวสาว*, -บ่าวสาว-

บ่าวสาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shivaree (n.) เพลงร้องล้อคู่บ่าวสาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The more money we collect, the better will the mill work for our newlyweds.เงินที่เราสะสมมากขึ้น โรงสีจะดีกว่าสำห- รับคู่บ่าวสาวของเรา
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว
Make way for the happy couple.ขอทางให้คู่บ่าวสาวหน่อย
Why do the groom and the bride have 7 wedding rituals?ทำไมบ่าวสาวเข้าพิธีแต่ง7ครั้ง
I'll... come after I finish smoking this! who will prepare his special hamburgers!ไว้สูบนี่เสร็จแล้วฉันจะตามไป ดึงดูดลูกค้าด้วยรสชาติแปลกใหม่ เจ้าของและผู้จัดการร้านขายแฮมเบอร์เกอร์"โชกุน" ซึ่งคู่บ่าวสาวมักจะไปเดทที่นั่น
You know how, like, at weddings, people give testimonials to the camera, right?แต่งานนี้เจ๋งกว่าติดป้ายเยอะ เคยเห็นบัตรในงานแต่งที่แขกอวยพรคู่บ่าวสาว -ต่อหน้ากล้องนะ เห็นมั้บ
Her father Sir William De Noir blessed the union by presenting the couple with a rare black lion.พ่อของเธอ.. เซอร์ วิลเลี่ยม เดอ นัวร์ อวยพรคู่บ่าวสาว ด้วยการมอบสิงโตสีดำ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง
Beautiful! You guys are like the little white couple on the wedding cake.เยี่ยมที่สุด พวกนายเหมือนตุ๊กตาบ่าวสาวบนเค้กแต่งงานเลย
The maid of honor shatters a vase, and the number of pieces symbolizes the years of happiness she wishes for the bride and groom.และจำนวนของเศษเล็กนั่นๆ จะหมายถึง ระยะเวลาเป็นปีของความสุข ที่คู่บ่าวสาวจะได้รับ
And we certainly wish the couple well.แน่นอนเราขออวยพร ให้คู่บ่าวสาวมีความสุข
Um, and a lot of thought have gone into this... and I hope that you appreciate it as much I di...ผมใช้ความคิดเยอะเลยก่อนคัดเลือกมา หวังว่าบ่าวสาวจะชอบมันเหมือนผม
There is none greater than the power... of joining two people togetherไม่มีสิ่งใดประเสริฐไปกว่า อำนาจในการทำพิธีสมรสให้คู่บ่าวสาว
People wish to bid farewell to the happy couple, and I'm hearing that your bride is nowhere to be found.ผู้คนต้องการอำลาแก่คู่บ่าวสาวหน่ะ และฉันได้ยินว่า ตามหาตัวเจ้าสาวไม่เจอแล้วหล่ะ
Right before we kiss?ของงานแต่งใช่ไหม ? ก่อนที่บ่าวสาวจะได้จูบกัน ?
We now pronounce you husband and wife!ขอประกาศให้คู่บ่าวสาว เป็นสามีภรรยากัน
After tonight's ceremony, when the two moons meet and vows are exchanged, she and anyone else with knowledge of the Ninth Ray will be eliminated.หลังจากจบพิธีคืนนี้ เมื่อสองจันทร์ทรามาบรรจบ และบ่าวสาวกล่าวคําปติยาน นางและทุกคนที่รู้เกี่ยวกับนพรัศมี
Have a lovely day and do give the happy couple my best.ขอให้เป็นวันที่ดี ฝากบอกคู่บ่าวสาวด้วยล่ะว่ามีความสุขมากๆ
Normally this is the part where the officiant offers words of insight about the couple, their history.โดยปกติแล้ว นี้จะเป็นเวลาที่ผู้ทำพิธี จะต้องกล่าวคำลึกซึ้ง เกี่ยวกับคู่บ่าวสาว อย่างประวัติของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่าวสาว
Back to top