ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บังอาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บังอาจ*, -บังอาจ-

บังอาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังอาจ (v.) be presumptuous Syn. ล่วงเกิน, เอื้อมอาจ Ops. เจียมตัว
บังอาจ (v.) be impudent See also: be presumptuous, be impertinent, be rampant Syn. อาจเอื้อม
บังอาจ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense Syn. กำแหง, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง
บังอาจ (v.) dare See also: mutiny, be insolent, be intense Syn. กล้า, อวดดี, ผยอง, กำเริบ
English-Thai: Nontri Dictionary
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't dare come near me againอย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
Don't dare to speak to me like thatอย่าบังอาจมาพูดกับฉันอย่างนั้น
Don't you dare talk to anyone about this!อย่าได้บังอาจบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
Don't you dare get close to her!อย่าบังอาจเข้าใกล้เธอนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That stuff about my father...บังอาจมาถามเรื่องพ่อ
You insult me, Scott.บังอาจมาหยามกัน สก็อตต์
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา.
Who disturbs my slumber?ใครบังอาจมารบกวนเวลานอนของข้า?
Don't talk back to me, you big blue lout!อย่าบังอาจย้อนข้า เจ้ายักษ์โง่สีฟ้า
Whose bright idea was it to get rid of him ?ใครบังอาจสั่งเก็บเขา
Your uncle has been most highhanded! Why should he take so much upon him?ลุงของลูกช่างบังอาจเหลือกัน ทำไมเขาถึงทำอย่างกับมันเป็นเรื่องของตัวเอง
You might regret this momentเธอจะเสียใจที่บังอาจอวดดีกับฉัน
How dare you touch me.เจ้ากล้าดียังไง ถึงบังอาจมาจับข้า
Who dares enter my room?ใครบังอาจ เข้ามาในห้องฉัน ?
Who dares come before me?ใครบังอาจมาหยุดงานฉัน
Who dares enter this place?ใครบังอาจบุกรุกเข้ามาที่นี่
How dare you push my hubby around? Apologize!แกบังอาจมาทำแบบนี้กับผัวฉันได้ไง
He's my boyfriend, so don't you dare try making eyes at himเขาเป็นแฟนของชั้น ดังนั้นเธออย่าได้บังอาจ กล้าส่งสายตาหวานๆให้เขาเป็นอันขาด
Don't you dare take my car, you drunken bastard!อย่าบังอาจเอารถฉันไปนะ ไอ้ขี้เมาบ้า
If anyone attacks Jol-Bon, they'll have to deal with us.ถ้าใครก็ตามบังอาจโจมดีโจลบน พวกมันก็เท่ากับเป็นศัตรูกับเราด้วย
Stealing in a house of God!แกบังอาจขโมยของในบ้านพระเจ้า เรอะ!
You speak of honor, duty and glory?- เจ้าบังอาจ ? - ข้าบังอาจหรือ ? มองหล่อน อย่างถ้วนถี่
In my village... when you steal... the wife of an elder... they take you to a tree... and they hang you by your skin.ในหมู่บ้านของฉัน เวลาที่ใครบังอาจ... เป็นชู้กับเมียชาวบ้าน...
Don't you dare say that --not you.อย่าบังอาจ พูดแบบนั้น.. ไม่ใช่เธอ
If you've pissed in my fuel tank, I'll twist your head off.แกบังอาจเสนอหน้า มาให้เจี๋ยนถึงที่เชียวนะ
Spare meself, me ship, me crew but unleash your fury upon those who dare pretend themselves your masters or mine.ดูแล้วเรือและลูกเรือของข้าด้วย จะไม่ปลดปล่อยโทสะแก่พวกมัน/Nที่บังอาจทำตัวเป็นเจ้านายท่าน หรือข้า
Get out of here and don't you dare turn around and come back.ออกไปจากที่นี่ และอย่าบังอาจ หันหลังกลับมา
I shall not seek the star, Your Dark Majesty. I swear.ข้าสาบานข้าจะไม่บังอาจตามหาดาวแล้วองค์ราชินีแห่งเวทย์
Don't ever walk in here without being called!อย่าได้บังอาจเดินเข้ามาที่นี่ถ้าไม่ได้รับเชิญ!
He is absolute class.นายบังอาจต่อยคนมีระดับเหรอ... ...
Oh, I didn't know that, but I'm sure you have a note from your doctor.อย่าบังอาจพูดคำนั้นกับนางฟ้าของฉัน
Who would dare to miss it?ใครมันจะกล้าบังอาจ ไม่มาร่วมงาน?
He had his hands over you.มันบังอาจล่วงเกินคุณ
Don't you dare try to teach me about grief.คุณไม่ต้องบังอาจ มาสอนผมเรื่องเศร้าๆ
No, No, No, No, No. Don't You Dare. Why?ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ อย่าบังอาจนะ ทำไม?
Don't you dare answer that blackberry, dorota.เธออย่าบังอาจรับโทรศัพท์เครื่องนั่นเชียวนะ โดโรต้า
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน
Don't you dare say a fucking word about my angel!อย่าบังอาจพูดคำนั้นกับนางฟ้าของฉัน
Don't you dare slip in with me, fleshwing.อย่าบังอาจมาใส่อารมณ์ กับข้า, ไอ้พวกร่างนิ่ม
And I don't do anything.- อย่าบังอาจตะคอกฉัน
Turn it off! Don't you dare touch that button.อย่าบังอาจแตะปุ่มนั่นเชียว พ่อหนุ่ม
I can't let him go. Listen to me. Do not go after him on your own.ฟังฉันให้ดีนะ อย่าได้บังอาจตามเขาไป
If you lose it because it was cheap, then you're dead.ถึงจะถูก ก็อย่าบังอาจทำหายหล่ะ ไม่งั้นตายแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บังอาจ
Back to top