ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเย็น*, -น้ำเย็น-

น้ำเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเย็น (n.) cold water Ops. น้ำร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
ice waterน้ำแข็งละลาย,น้ำเย็นจัด
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water coolerตู้น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flask (n.) กระติกน้ำร้อน-น้ำเย็น Syn. vacuum bottle, vacuum flask
ice chest (n.) เครื่องทำน้ำเย็น
vacuum flask (n.) กระติกน้ำร้อน-น้ำเย็น Syn. vacuum bottle
water cooler (n.) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับดื่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But use hot cold instead of cold cold, 'cause cold cold uses too much water.แต่ก็ให้ใช้ น้ำร้อน น้ำเย็น ไม่ใช่ น้ำเย็น น้ำเย็น เพราะถ้าเลือก น้ำเย็น น้ำเย็น น้ำจะเยอะไป
The water's cold. It'll wake you up.น้ำเย็นๆจะทำให้สดชื่น
As cold as this water is, it'll be quick.น้ำเย็นขนาดนี้ / มันจะจบอย่างเร็วเลยล่ะ
Coldwater. I take Laurel Canyon.น้ำเย็นจัด ฉันเอา ลอเรล แคนยอน มา
Cold water is still better right?น้ำเย็นดีกว่าใช่มั้ย?
A bucket of cold water. It works on dogs.น้ำเย็นสัำกถังไง มันได้ผลกับสุนัขนะ
Pool's a little cold, but it's very expensive to heat, so...น้ำเย็นหน่อยแต่จะอุ่นให้คงแพงเกิน
Cold water, air dry, please.น้ำเย็นอากาศแห้งโปรด
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
How fresh they are and you down deep in that cold water in the dark.และคุณลึกลงไป ในการที่น้ำเย็นในที่มืด
But if you put it in cold water and heat it up gradually, it'll just sit there and slowly boil to death.แต่ถ้าคุณใส่ไว้ในน้ำเย็น และความร้อนขึ้นเรื่อย ๆ มันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น และค่อยๆต้มไปสู่​​ความตาย
Why don't you offer him a cold beverage... or a neck massage or something?ทำไมไม่ชวนเขาดื่มน้ำเย็นๆ หรือเสนอนวดต้นคอให้เขาอะไรยังงี้ล่ะ
How would you like a bucket of cold water in your face?อยากได้น้ำเย็นสักถังล้างหน้ามั้ยล่ะจ๊ะ?
That's the way out of here.มันเป็นน้ำเย็นกำลังผุดขึ้นมา ทางนี้เป็นทางออกไปข้างนอกล่ะ
But the blue represent the cold currents running in the opposite direction, and we don't see them at all because they run along the bottom of the ocean.สีฟ้าแทนกระแสน้ำเย็น ไหลไปในทิศตรงกันข้าม เราจะไม่เห็นมันเลยเพราะมันไหลไปตามท้องมหาสมุทร
The fridge is broken so put them in cold water.ตู้เย็นมันเสีย เอามันใส่น้ำเย็นละกัน
Hey, that's because of cold shower.นี่ นั่นมันเป็นเพราะว่าน้ำเย็นต่างหาก
Yeah, well, people in hell want ice water. It doesn't mean they're going to get it.อ๋อ ใช่,พวกที่อยู่ในนรก ก็อยากคงอยากได้น้ำเย็น
Expose a patient to a pool filled with freezing water.การให้คนไข้อยู่ในสระ กับน้ำเย็น
I was unable to control my limbs in that icy water.ปอดของพ่อมันไม่ทำงาน ในน้ำเย็นเฉียบนั่น
It's cool water down there.มีน้ำเย็นอยู่ตรงนั้น
Hot and cold water. And you can drink it.มีทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็น ดื่มได้ด้วย
Let me fetch you some iced water.ฉันจะไปเอาน้ำเย็นมาให้คุณดื่ม
Okay, boys, thanks for your hard work, but maybe it's time to go home and take a shower... preferably a cold one.โอเคหนุ่มๆ ขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับงานหนัก แต่อาจจะถึงเวลาที่พวกเธอควรกลับบ้าน ไปอาบน้ำได้แล้วนะ น้ำเย็นก็จะดี
Sorry, Sire. I'll get you some cold.อภัยข้าด้วย เดี๋ยวข้าเติมน้ำเย็นเพิ่มให้
The animals cover thousands of kilometers towards the cold and fertile waters.สรรพสัตว์เดินทางหลายพันไมล์ ไปหาน้ำเย็นที่อุดมสมบูรณ์
I'll get some cold water.เดี๋ยวหนูไปเอาน้ำเย็นมาให้
A nice cold sip of water?ทีหลังอย่าถามอีกนะ ฝันจะได้จิบน้ำเย็นๆเหรอ?
And water boys. You know?และเด็กเสริฟน้ำเย็นๆ คุณเข้าใจไหม
You're looking at cold showers.โทษที อาบน้ำเย็นได้เลย
I love a cold shower. You know why? Well, you take a...ฉันชอบอาบน้ำเย็น รู้ไหมทำไม คุณเอา..
How do you stand that cold tub?นายทนแช่ในอ่างน้ำเย็นได้ยังไง
I'm used to cold showers dating Quinn.ฉันต้องอาบน้ำเย็นตอนเดทกับควินน์
We sort of figured out that picturing Beiste while making out was even better than a cold shower.พวกเราคิดถึงภาพโค้ทบีสต์ แถมมันได้ผลดีกว่าอาบน้ำเย็น
I'll pour nice cold water on your back.ข้าจะเทน้ำเย็นๆลงบนหลังของเจ้า
Please give me a glass of cold water.ขอน้ำเย็นให้ฉันสักแก้วได้ไม๊คะ?
Yeah, I put the whole bunch in a colander, and I just let the cold water run right over them.ใช่ ฉันแค่เอาองุ่นทั้งพวง ใส่ในกระชอน แล้วเปิดน้ำเย็นไหลผ่าน
This residue here is why we descale with cool water from the walk-in and not water from the tap, remember?นี่คือกากที่ตกค้างอยู่ ที่เราจะต้องล้างกากที่เเข็งติดอยู่ตามท่อ ด้วยน้ำเย็นจากห้องเย็น และไม่ใช่น้ำจากก๊อกน้ำ จำได้ไหม
Sorry, the water got cold.ขอโทษด้วยที่มีแต่น้ำเย็น
A thing or two. You know, around the water cooler.ก็รู้อยู่อย่างสองอย่าง คล้ายๆกับตู้ทำน้ำเย็นล่ะมั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเย็น
Back to top