ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำทิพย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำทิพย์*, -น้ำทิพย์-

น้ำทิพย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำทิพย์ (n.) nectar See also: ambrosia Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้,น้ำทิพย์,น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ,น้ำอมฤต,น้ำทิพย์
nectar(n) อาหารทิพย์,น้ำทิพย์,น้ำผลไม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nectar (n.) น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้ Syn. ambrosia
nectarous (adj.) เกี่ยวกับน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's nothing compared to what it feels like to eat her out and lap up all those fresh juices.อย่าเปรียบเทียบเลย ว่ารู้สึกกันอย่างไร มันเหมือนได้ดื่มน้ำทิพย์ อะไรยังงั้นเลย
Pudding of chocolate, manna from heaven.ชอคโกแลตพุดดิ้ง น้ำทิพย์จากสวรรค์
You're my God-given solace.ผมจะบอกว่าคุณเป็นอะไรสำหรับผม คุณคือน้ำทิพย์ที่พระเจ้าส่งมาให้ผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำทิพย์
Back to top