ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำจิ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำจิ้ม*, -น้ำจิ้ม-

น้ำจิ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำจิ้ม (n.) sauce See also: dip Syn. น้ำปรุงรส
English-Thai: HOPE Dictionary
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
English-Thai: Nontri Dictionary
sauce(n) น้ำซอส,น้ำจิ้ม,น้ำปรุงรส
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ketchup (n.) น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ See also: ซ้อสมะเขือเทศ Syn. catsup, catchup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your seven-layer dip?- น้ำจิ้ม 7 ชั้นของพี่เนี่ย
Christmas. Your share. Just a little taste.คริสต์มาส ส่วนของนาย นี่แค่น้ำจิ้ม
You look younger in person. I've seen you in the papers.ฉันว่ามันแค่เพราะว่ามันทอดกับน้ำจิ้มอร่อยขึ้น
And bring some steak sauce.เอาน้ำจิ้มสเต็กมาด้วยนะจ๊ะ
Now, this... this is Club Med compared to what we have planned for you.นี่... นี่เป็นแค่น้ำจิ้มเมื่อเทียบกับ สิ่งที่เราวางแผนไว้ให้นาย
Hey, professor, you got a little bean dip on your log there.คุณอาจารย์ แกมีน้ำจิ้มถั่วเลอะอยู่หน่ะ
Uh, shake, more fries, the pop from the taco place, not the burger place. I got it...ก็น้ำจิ้ม ของทอดเพิ่ม ป็อปจากร้านทาโก้ไม่ใช่ร้านเบอร์เกอร์
STEPH: You haven't put any plum sauce on yer thing yet.เธอยังไม่ราดน้ำจิ้มเลย
I should make a 7-layer dip, right?เราควรทำน้ำจิ้มเจ็ดชั้้นมั้ย?
This is just the boring appetizer. The real showstopper's up next.นี่ก็แค่น้ำจิ้มๆ ของจริงโชว์ต่อไปนะจะ
Spark up the barbie and crack open the tartare sauce?ระเบิดหัวมัน แล้วเหยาะน้ำจิ้มใส่เหรอ
I love 7-layer dip. You want a drink?ฉันรักน้ำจิ้มเจ็ดชั้น ดื่มหน่อยมั้ย?
Yeah, that was just previews. This is opening night.แต่นั่นมันแค่น้ำจิ้ม ของจริงมันต่อจากนี้
And that's just the beginning.และนี่แค่น้ำจิ่มเท่านั้น
What, this? This is just Sweetwater.นี่น่ะเหรอ แค่น้ำจิ้มเท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำจิ้ม
Back to top