ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเร้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเร้าใจ*, -น่าเร้าใจ-

น่าเร้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเร้าใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you for your stimulating company. Most instructive.ขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อนอันน่าเร้าใจ ให้ความรู้มากเลย
Now,it gets a little more interesting.ตอนนี้ มันน่าเร้าใจกว่านั้นเยอะ
Um, well, today there was a rousing debateอืม ดี วันนี้มีการโต้เถียงที่น่าเร้าใจเกิดขึ้น
Yeah, see, even my fantasies are becoming dull.ใช่ เห็นมั้ย ขนาดว่าสิ่งที่น่าเร้าใจยังดูน่าเบื่อเลย
This rocks, dude. I totally thought I blew the physical.มันน่าเร้าใจดีเพื่อน ผมคิดแล้วขนลุกเลยทีเดียว
We're gonna find that our victim was tortured a little too enthusiastically, and then the government tried to bring him back to life.เราคงได้เจอเหยื่อ ที่ถูกทรมานเล็กน้อย อย่างน่าเร้าใจเีชียว และพวกนั้นพยายาม ปลุกชีพเค้า
I hear the octopus is sensational.เป็นการจับคู่ที่น่าเร้าใจ
I've got the moves like Jagger#ทุกลีลาของผมมันน่าเร้าใจ#
You need something people can see, visual stimulation, and believe me, there is nothing more stimulating than crazy people.คุณต้องการบางสิ่งที่คนสามารถเห็นได้ การกระตุ้นทางการมองเห็น และเชื่อฉันสิค่ะว่าไม่มีอะไรน่าเร้าใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเร้าใจ
Back to top