ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าอัศจรรย์ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าอัศจรรย์ใจ*, -น่าอัศจรรย์ใจ-

น่าอัศจรรย์ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอัศจรรย์ใจ (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าประหลาดใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าอัศจรรย์ใจ (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't it wonderful?น่าอัศจรรย์ใจ ใช่มั๊ย?
I've seen many strange and wondrous things....ชั้นได้พบเห็นสิ่งแปลกๆ และน่าอัศจรรย์ใจมากมาย
I bet it was wonderful at first.พนันเลยว่ามัน น่าอัศจรรย์ใจในตอนแรก
I must say...this country food is doing wonder for my trapped wind!อาหารพื้นเมืองนี้\\\ น่าอัศจรรย์ใจสำหรับคนที่เพิ่งเดินทางมาอย่างฉัน
This is absolutely amazing!นี้มันช่างน่าอัศจรรย์ใจที่สุด
She had a wonderful smile.คือรอยยิ้มของหล่อน หล่อนมีรายยิ้มที่น่าอัศจรรย์ใจ
That the Tuohys, they have a condo in Oxford so they can attend as many athletic events as possible?ครอบครัวTuohys พวกเขามี คอนโดอยู่ที่Oxford อย่างนั้น เป็นไปได้หรือว่าพวกเขาจะเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามากมายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
You were really wonderful to me in high school.คุณเป็นคนที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดสมัยผมเรียนเลย
My plans changed when I heard about your father's miraculous resurrection.ฉันเปลี่ยนแผน หลังจากได้รู้เรื่องนั้นเข้า การฟื้นคืนชีพ อย่างน่าอัศจรรย์ใจของพ่อเธอ
And I am to believe of all within the city he miraculously appears by your side?และข้าจะเชื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ มันน่าอัศจรรย์ใจนะที่เขาปรากฏกายข้างเจ้า
There's nothing sexier than an amazing foot in an amazing shoe.ไม่มีอะไรจะเซกซี่ไปกว่า เท้าที่น่าอัศจรรย์ใจ อยู่ในรองเท้าที่ดูน่าหลงใหล
You look fantastic.เธอดูน่าอัศจรรย์ใจมากจ้ะ
Basically, Lewis Ranieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks.โดยทั่วไปลูอิสรานิเอรี่ของ พันธบัตรจำนอง มีผลกำไรที่น่าอัศจรรย์ใจ สำหรับธนาคารขนาดใหญ่
And your Insomnia is truly a marvel.อินซอมเนียของพระองค์ ช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าอัศจรรย์ใจ
Back to top