ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสะอิดสะเอียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสะอิดสะเอียน*, -น่าสะอิดสะเอียน-

น่าสะอิดสะเอียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสะอิดสะเอียน (v.) be disgusting See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
English-Thai: HOPE Dictionary
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful
English-Thai: Nontri Dictionary
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgusted (adj.) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน See also: ซึ่งน่ารังเกียจ Syn. displeased, offended Ops. attracked
displeased (adj.) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน See also: ซึ่งน่ารังเกียจ Syn. offended Ops. attracked
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bit gruesome for my taste.น่าสะอิดสะเอียน ไปหน่อยนะสำหรับข้า
I wanna rub purell on my brain.น่าสะอิดสะเอียนเป็นที่สุด
Jesus, Elin, you're insane! That's disgusting!พระเจ้า Elin เธอมันโรคจิต\ น่าสะอิดสะเอียน
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน.
He's positively vomititious, Giselle.เขาทำตัวน่าสะอิดสะเอียนที่สุด
Ellis, you might wanna close your ears. This is nasty shit.เอลลิส นายจะปิดหูก็ได้นะ มันน่าสะอิดสะเอียน
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้"
All this nauseating talk of "true love's kiss."ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียน"จุมพิตแห่งรักแท้."
No, it's disgusting!มันน่าสะอิดสะเอียนที่สุด
What kind of nasty shit did your mama do to you?เป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่แม่ของแกทำกับแกใช่ไหม
Don't try and justify this. This is sick.ไม่ต้องอธิบายถึงมัน น่าสะอิดสะเอียน
Disgusting about this. - How so?แต่มันมีอะไรบางอย่าง น่าสะอิดสะเอียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
I know. It's disgusting, right?ผมรู้ มันน่าสะอิดสะเอียน ถูกมั้ย?
Ugh. Ugh. Disgusting.อ๊ะ, น่าสะอิดสะเอียนจริงๆ
Ahh! Who's indecent here?โอ้ ใครแถวนี้ที่มันน่าสะอิดสะเอียน
Don't tell me that you've been wearing these pants since we met, because that really would be gross.อย่าบอกนะ ว่าเธอใส่ตัวนี้ตั้งแต่ที่เราเจอกัน มันจะเป็นอะไรที่น่าสะอิดสะเอียนมาก
Oh, don't do that, daddy. Don't quote the bible at me. "it is an abomination."พ่ออย่ามาเอาคำในคัมภีร์ไบเบิลมาบอกหนู \ \"เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน\\\"
This is the most ill-conceived, sapless, vomitous, gargoyle of gastronomityนี่คือที่สุดของ ความไม่เหมาะสม, อ่อนปวกเปียก, น่าสะอิดสะเอียน, ของประหลาดสำหรับการกิน
You're obnoxious, you're cramping my style,นายมันน่าสะอิดสะเอียน ชอบล้อเลียนฉัน
Out of an overwhelming sense of deep repulsion,ความรู้สึกที่ไหลล้นที่อยู่ลึก ในความน่าสะอิดสะเอียนนี้
HE COUGHS That's disgusting. What is that?มันน่าสะอิดสะเอียนมากมันคืออะไร
Okay, that's gross.โอ้ว น่าสะอิดสะเอียนจัง
Not just a bad song, an offensive song.ไม่ใช่แค่ทำให้เพลงเสีย มันจะต้องน่าสะอิดสะเอียนด้วย
I can't believe how gross I am.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า ฉันจะทำตัวน่าสะอิดสะเอียนได้ขนาดนี้
I'm twice as gross.ฉันสิน่าสะอิดสะเอียนเป็นสองเท่า
Because... men are even grosser?เพราะ... พวกผู้ชายน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่าเหรอ?
Blood. It's gross.เลือด มันน่าสะอิดสะเอียน
I realize that. That's why I said "gross."ผมรู้แล้ว ว่าทำำไมผมถึงได้พูดคำว่า "น่าสะอิดสะเอียน"
That image of you is laughable, and disgusting.นายนี่มันน่าขำ น่าสะอิดสะเอียนซะจริง
You are disgusting.แกมันน่าสะอิดสะเอียน
It was the grossest one yet.มันเป็นเรื่อง น่าสะอิดสะเอียนที่สุด เรื่องหนึ่ง
Sex is kinda gross, but it feels good, don't it?เซ็กส์เป็นอะไรที่น่าสะอิดสะเอียน แต่มันก็รู้สึกดี ใช่ไหม?
Then you've grossly misjudged my sense of humor.ฉันขอบอกว่ามันน่าสะอิดสะเอียน และฉันคงตลกมากค่ะ
Here, piggy, piggy, pig.และสิ่งทั้งปวงที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก” มานี่ น้องหมู น้องหมู...
I met this girl, and she's great.นั่นน่าสะอิดสะเอียนจัง
I spend all night writing an editorial about the nausea this town has come to inspire.ฉัน... เขียนบทบรรณาธิการ เรื่องความน่าสะอิดสะเอียนของเมือง
Ma, that's gross.แม่ น่าสะอิดสะเอียนจริงๆ เลย
Shock value is what got my "Inside Out" serial attention.ความน่าสะอิดสะเอียนที่ฉันได้รับ "อย่างทะลุปรุโปร่ง" สนใจอย่างจริงจัง
Oh, that is the most disgusting thing I've ever seen!โอ้ววว นี่เป็นอะไรที่น่าสะอิดสะเอียน ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอ
You're hagged out, you're in love with Blaine, and it's creepy.เธอหลงรักเบลน และมันน่าสะอิดสะเอียนมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสะอิดสะเอียน
Back to top