ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าระทึกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าระทึกใจ*, -น่าระทึกใจ-

น่าระทึกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าระทึกใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าระทึกใจ (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าระทึกใจ
Back to top