ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ายกย่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ายกย่อง*, -น่ายกย่อง-

น่ายกย่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ายกย่อง (adj.) admirable See also: praiseworthy Syn. น่าสรรเสริญ, น่าเชิดชู, น่าเคารพ Ops. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่ายกย่อง (v.) be respectful See also: be showing deference, be venerable Syn. น่านับถือ, น่าเคารพ, น่าเชิดชู Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible
palmaryadj. น่ายกย่อง
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า,อย่างคุ้มค่า,อย่างสมคุณค่า,อย่างสมควงร,อย่างดีเลิศ,อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า,ความคุ้มค่า,การมีราคา,ความดีเลิศ,ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
worthy (n.) ผู้ที่น่ายกย่อง See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I ask of you is exemplary punishment for this bastardทั้งหมดฉันถามเพราะคุณ... ... punishment for น่ายกย่อง ลูกไม่มีพ่อนี้
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ
Detective Bellefleur, you are a real-life, honest-to-Jesus hero.นักสืบ เบลเฟลอร์ คุณคือตัวจริง น่ายกย่อง เป็นยอดฮีโร่
That's not true and you know it. Gossip Girl can be right about you all she wants.น่ายกย่องจริงๆนะ เอส ออกจากโรงเรียนแบบดังไปเลย
They are less glorious, but at least they're honest.นั้นน่ายกย่อง เพราะอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ
Hattori... you have a worthy lord.ฮัตโตริ... นายน่ายกย่องจริงๆ
So to these famous misfits we dedicate today's art class.แด่ผู้น่ายกย่องเหล่านี้ เราขออุทิศคาบเรียนศิลป์นี้ให้
Your silence is praise enough.ความเงียบของเจ้าน่ายกย่อง
You an honorable adaคุณเป็นอัยการผู้น่ายกย่อง
Husband and father. Sounds so upstanding. Harmless.สามี และพ่อ ฟังดูน่ายกย่อง ไร้พิษสง
Miguel's convinced himself he wants this kill tonight for lofty and noble reasons.มิเกลเชื่อว่าเขาต้องการ ฆ่าคนคืนนี้ด้วยเหตุผลที่สูงส่งน่ายกย่อง
No, no, no, priviledged from time to time.ไม่ ไม่ ไม่ มันเป็นเรื่องน่ายกย่อง
That's a trait to be admired, not mocked, man-whore.คุณสมบัติอันน่ายกย่องเลยละ อย่าเลียนแบบ ไอ้เสือผู้หญิง
He thinks the world of you, you know that?เขายกย่องความคิดคุณนะ รู้มั๊ย? เขาเป็นคนน่ายกย่อง
At least he died teaching, a righteous profession.อย่างน้อยเขาก็ตายในขณะที่สอน เป็นอาชีพที่น่ายกย่อง
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง
I think your father has served our country honorably and deserves to attend his daughter's wedding.ฉันคิดว่าพ่อของนาย รับใช้ประเทศได้อย่างน่ายกย่อง และสมควรได้เข้าร่วม งานแต่งของลูกสาว
But the search for truth is honorable, and I honor Allah through the search for truth.แต่เป็นกระบวนการ ค้นหาความจริง ที่น่ายกย่อง และผมสรรเสริญ พระอัลเลาะห์ในการ ค้นหาความจริง
That'll be 600 bucks. I don't care.ช่างโรแมนติกอะไรแบบนี้ \น่ายกย่องมาก ผมคิด 600 เหรียญ
Your token was much appreciated.สิ่งที่ท่านทำน่ายกย่อง
Sounds like he was a remarkable man.ได้ยินมาว่าท่านเป็นคนที่น่ายกย่องมาก
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา
We've become actors.ในสมัยก่อน สิ่งที่กษัตริย์ควรจะมี มีเพียงแค่ลักษณะ ที่ดี น่ายกย่องในชุดยูนิฟอร์ม และขี่ม้าเป็น
Well, that's good for themเยี่ยม พวกเขาน่ายกย่องมากเลย
I just hope you and Agent Bartowski were able to learn something from these two exemplary operatives.ฉันแค่หวังว่าคุณและเจ้าหน้าที่บาร์ทาว์สกี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสองบุคคลที่น่ายกย่อง
She was a wonderful person.แม่เธอเป็นคนที่น่ายกย่อง
He was a very admirable man. Just...พ่อเป็นผู้ชายที่น่ายกย่องมาก แค่...
Because I have no wish to hurt you and I certainly have no wish to hurt Zoe.เพราะว่าฉันไม่เคยปรารถนาที่จะทำร้ายคุณเลย และฉันไม่เคยปรารถนาที่จะทำร้ายโซอี้ ฉันคิดว่าเธอน่ายกย่องสรรเสริญ
Your presence here is greatly appreciated.การที่ท่านมาที่นี้น่ายกย่องจริงๆ
Wow, you're commendable.ว้าว คุณช่างน่ายกย่อง
How did you think of doing such a commendable thing?ท่านมีความคิดที่ทำสิ่งน่ายกย่องแบบนั้นได้อย่างไร?
Young men who look good on a reviewing stand.ชายหนุ่มผู้ที่น่ายกย่องบนขบวนแห่ และกลุ่มทหารเก่าที่ใกล้ปลดระวาง
And you're honorable, and sexy as hell.คุณเป็นคนมีคุณธรรมน่ายกย่อง แล้วก็เซ็กซี่ชะมัด
You're commendable, you can even catch up to me.นายนี่น่ายกย่องจริงๆ ที่ตามทันฉันได้
Lucas, this is admirable, but it's against the rules.ลูคัส มันน่ายกย่องมาก แต่กฎย่อมเป็นกฎ
I am hoping that the miraculous life growing inside of me can soak up some of your constantly annoying, though admittedly laudable, optimism and decency.ฉันหวังว่าชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโตในร่างฉัน จะซึมซับความน่ารำคาญอย่างคงเส้นคงวาบางส่วนของพวกเธอ ซึ่งน่ายกย่อง มองโลกในแง่ดี และสุภาพในขณะเดียวกัน
(Chuckles) You were a worthy opponent, Cochise.นายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ายกย่อง โคชี่
It's a pleasure to meet an esteemed alumnus of the program.รู้สึกดีมากที่ได้พบศิษย์เก่าที่น่ายกย่องของโครงการ
You know, what you did in there was commendable, Ms. Swan, but if you really want to bring her down, you're gonna need a strong ally.รู้ไหม สิ่งที่คุณทำที่นั่น มันน่ายกย่อง คุณสวอน แต่ถ้าคุณต้องการล้มเธอลง คุณจะต้องมีพันธมิตรที่เข้มแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ายกย่อง
Back to top