ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าทึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าทึ่ง*, -น่าทึ่ง-

น่าทึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าทึ่ง (adj.) impressive
น่าทึ่ง (v.) be impressive See also: be eliciting wonder, be surprising
English-Thai: HOPE Dictionary
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatise(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious,enormous
English-Thai: Nontri Dictionary
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
drama(n) ละคร,เรื่องน่าทึ่ง,เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
stupendous(adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered, open-mounthed
open-mounthed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remarkable. I'm just realizing how muchน่าทึ่ง ฉันเพื่งรู้ว่า
LILLIAN: Amazing. This is so cool.น่าทึ่ง นี่มันสุดยอดมาก
Well, I'm impressed. I mean, you could do brain surgery with those hands.น่าทึ่ง มือคุณผ่าสมองได้เลย
Amazing, remarkable, totally unbelievable.น่าทึ่ง โดดเด่น เหลือเชื่อสุดๆ
Can't believe you going back to "Lan Nhược Tự" by yourselfน่าทึ่ง ไม่คิดว่าเจ้าจะกล้ากลับมาที่นี่คนเดียว
Intriguing...น่าทึ่ง... .........
It is amazing how much food and clothing four butlers can fit into four Maybachs.น่าทึ่งกับปริมาณอาหารและเสื้อผ้า ที่พ่อบ้าน 4 คน อัดมาในรถ 4 คัน
Fascinating. What's in it?น่าทึ่งจริง มันมีอะไรเป็นส่วนผสมน่ะ
It's amazing what you learn in prison, isn't it?น่าทึ่งจริงๆ นายได้เรียน มาจากในค่าย ใช่มั๊ย
It's amazing how many men we beat seem to have this code.น่าทึ่งจริงๆ ผู้ชายที่เราปราบ มีกฏนี้กันทั้งนั้น
The myriad destructive devices you have in this century is remarkable.น่าทึ่งจริงๆ มันสายแล้วนะ
Amazing, isn't it? The power of the sun, harnessed.น่าทึ่งจริงว่ามั้ย บังเหียนแห่งดวงอาทิตย์
Amazing what you can find out as First Daughter in old Army documents.น่าทึ้งจังนะ ที่หาอะไรได้เยอะเลย ถ้าเป็นลูกสาวประธานาธิบดี
That was amazing! I can't even send back soup.น่าทึ่งจังเลย ฉันคงสู้กับใครไม่ได้
That's amazing. Well, got the weed?น่าทึ่งชะมัด ได้กัญชามารึยัง
It's amazing those critters survived all that gas.น่าทึ่งที่ของพวกนั้นทนแก๊สพิษได้
It's a miracle you survived this long, Kenz.น่าทึ่งที่เธอรอดมานานขนาดนี้
Amazing how easy it is to hide who you are from people, huh?น่าทึ่งนะ ที่คนเราซ่อนตัวตน จากคนอื่นได้ง่ายอย่างนี้
Amazing what $10 millionน่าทึ่งนะ ที่เงินสิบล้าน
Amazing. Your holiday paranoia truly knows no bounds.น่าทึ่งมาก ความฟุ้งซ่านเรื่องวันหยุดของคุณ\ไม่มีขอบเขตเลยจริงๆ
It's amazing, you're actually more handsome than the guy who's famous for being handsome.น่าทึ่งมาก คุณหล่อกว่าคนที่มีชื่อเสียง ด้านความหล่ออีกนะเนี่ย
Please, folks, I...น่าทึ่งมาก จับมาได้ขนาดนี้
It's amazing how a little D.N.A.น่าทึ่งมาก ที่ดีเอ็นเอ
It's amazing she made it as far as she did.น่าทึ่งมาก ที่เธอมาได้ไกลขนาดนี้
That's precious. It's a pleasure to meet you too.น่าทึ่งมาก ยินดีที่ได้พบหนูเช่นกันจ๊ะ
It's amazing. She's so convincing.น่าทึ่งมาก เธอเชื่อมันสุดๆ
Jeez, it's incredible. I love these things, they...น่าทึ่งมาก แม่ชอบพวกนี้ เขา...
Absolutely amazing and fantastic at..."น่าทึ่งมาก และเหลือเชื่อเรื่อง..
Amazing. You can't even see the blue anymore.น่าทึ่งมาก ไม่เหลือสีฟ้าให้เห็นแล้ว
Amazing. Just full of incredible thoughts.น่าทึ่งมากๆ มีความคิดสุดยอดเต็มไปหมด
That's amazing that you remembered that photo.น่าทึ่งมากที่คุณจำรูปนั้นได้
It's astonishing how your mother managed to model the theme of your engagement party after both sides of her own personality.น่าทึ่งมากที่แม่ ออกแบบธีมงานเลี้ยงพิธีหมั้นของลูก ตามแบบบุคลิกภาพ ทั้งสองด้านของเธอ
Well, it's just been fascinating to converse with someone from a normal society.น่าทึ่งมากเลยที่ได้พูดคุย กับคนจากสังคมปกติ
It's amazing how my head, body, and legs can all be so uncomfortable at the same time.น่าทึ่งว่าหัว,ตัว,และขาผมจะระบม ไปทั้งตัวในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
Truly breathtaking, it is.น่าทึ่งอย่างแท้จริงก็คือ
You're doing this amazing independent thing.น่าทึ่งออกที่เธอพึงพาตัวเองได้แล้ว
What a pleasure this is, two handsome men visiting me on such a lovely evening.น่าทึ่งอะไรแบบนี้ ที่หนุ่มหล่อ 2 คน มาหาฉันถึงที่นี่
Pretty impressive for an old nuclear shelter.น่าทึ่งเกินคาดแฮะ ที่หลบภัยนิวเครียร์เมื่อก่อนสินะ คิดถึงฉันไหม, หา?
Even more impressive when one considers she was Muggle-born.น่าทึ่งเข้าไปใหญ่เมื่อคิดว่า เธอเกิดจากมักเกิลน่ะ
Mildly impressive, Hopper.น่าทึ่งแค่นิดหน่อย ฮ็อปเปอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าทึ่ง
Back to top