ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าดีใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าดีใจ*, -น่าดีใจ-

น่าดีใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าดีใจ (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าปลื้ม, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's really nice to know that people still remember me.น่าดีใจจริงๆ ที่คนยังจำฉันได้
I'm glad you're talkin' again, Dwayne.น้าดีใจที่เธอกลับมาพูดอีกครั้ง ดเวนย์
I'm so glad I made it back into your life in time to see this, Freya.น้าดีใจที่ได้กลับมาและ เห็นหลานในวันนี้นะ เฟรย่า
I'm glad. He needs to have more fun.น้าดีใจนะ เขาควรทำตัวสนุกสนานกว่านี้
It's impressive that we can still provide her with a few traumatic childhood memories at this stage of the game.น่าดีใจนะที่เรายังมีให้เธอได้ เกี่ยวกับบาดแผลในใจตอนเธอยังเด็ก
Glad to see you've got your justifications all worked out.น่าดีใจเหลือเกิน อ้างเหตุผลอย่างนี้
Many congratulations to you.น่าดีใจแทนพวกคุณจริงๆ
And there's some yahoo there with a video camera... who turned it on halfway through... so that all we see is them hitting him.แล้วก็มีเรื่องน่าดีใจอยู่ตรงนั้น / มันมีกล้อง... ใครแม่งเปิดไว้ / เปิดไว้ตอนครึ่งนึง... เราถึงได้เห็นว่า / เป็นไอพวกตำรวจนั่นแหละที่ซ้อมเขา
She wasn't wearing her glasses.ได้รางวัลแบบนั้นไม่เห็นจะน่าดีใจเลย
Why is that fantastic?มันน่าดีใจยังไงเหรอ?
I'm sure she'll be happy to hear it.แม่แน่ใจนะ เซเรน่าดีใจแน่ๆ ที่รู้
Yes, it has been very pleasant until now.จ๊ะ... น่าดีใจจริงๆ จนกระทั่งตอนนี้
Thank God for those shake-proof coffee mugs, Lisa.จริงสินะ น่าดีใจที่เรามีถ้วยกาแฟที่ไม่หก เวลาสะเทือนด้วย
But thankfully she was still there for youแต่ก็น่าดีใจ ที่แม่อยู่กับลูก
I'm still with you and thankfully on the mend, sir.ผมยังอยู่ และน่าดีใจที่กำลังจะหายดีด้วย
Reverend, so nice of you to call...ด้วยความเคารพ ช่างน่าดีใจที่คุณโทร
Well, I'm glad someone's looking out for the country, Carrie.แหม่ น่าดีใจที่บางคน เป็นหูเป็นตาแทนประเทศเรา แคร์รี่
It was good to see my father enjoying himself.มันน่าดีใจนะ ที่พ่อข้ามีความสุข
Louis, Serena, it's nice to see you.หลุยส์,เซรีน่าดีใจที่ได้เจอ
And I know I put on a brave face last year, but it was humiliating.ชั้นรู้ว่า ปีที่แล้วชั้นแสร้งทำหน้าดีใจ แต่มันเป็นเรื่องน่าอับอาย
Well, thankfully, here at Cachet, we do.แต่น่าดีใจที่คาเชต์ เราคิดถึงเด็ก ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าดีใจ
Back to top