ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าขยะแขยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าขยะแขยง*, -น่าขยะแขยง-

น่าขยะแขยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขยะแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่าขยะแขยง (v.) be disgusting See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
English-Thai: HOPE Dictionary
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
ghoul(กูล) n. ปอบ,ผีที่กินซากศพ,ผู้ขโมยศพ,คนที่สนุกสนานกับสิ่งที่น่าขยะแขยง., See also: ghoulish adj.
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
creepy (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ากลัว Syn. disgusting, spooky
macabre (adj.) น่าขยะแขยง
nauseaous (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ
nauseated (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้
nauseating (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ Syn. nauseaous
bestial (adj.) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
nauseousness (n.) ความน่าขยะแขยง
obnoxiousness (n.) ความน่าขยะแขยง
odiously (adv.) อย่างน่าขยะแขยง See also: อย่างน่ารังเกียจ
odiousness (n.) ความน่าขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ Syn. ugliness
ratbag (n.) คนน่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was horrifying. It was horrifying. And he was so confident.มันน่าตกใจ น่าขยะแขยง แต่เขาก็ดูมั่นใจนัก
When you weren't too repulsive for me To ever want to look at.จะได้ไม่เป็นที่ น่าขยะแขยง สำหรับสายตาฉัน
Oh my god, a creepy motivational speaker.คุณพระช่วย น่าขยะแขยง นักสร้างแรงบันดาลใจ
What I did to Paul was horrible, but thank God, he's forgiven me, and now I just want things back to normal.ว่าสิ่งที่ชั้นทำกับพอลมันน่ากลัว น่าขยะแขยง แต่ขอบคุณพระเจ้า , เค้ายกโทษให้ชั้น และตอนนี้ฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติ
Nasty, stinking, rotten, filthy creatures.น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เหม็นสาบ เหม็นเน่า
It's disgusting! I smell the fat!น่าขยะแขยง ผมเหม็นกลิ่นไขมัน
"Disgusting, but not enough for a conviction.น่าขยะแขยง แต่ไม่พอสำหรับข้อพิสูจน์
Awful, isn't it?น่าขยะแขยง ใช่หรือเปล่า?
It's terrifying, all these animals and bugs.น่าขยะแขยง, สัตว์และแมลงพวกนี้
I hate this, man. I'm not built for this stuff.น่าขยะแขยง, สัตว์และแมลงพวกนี้ชั้นเกลียจมันสุด ๆ ชั้นไม่ได้สร้างที่นี่ให้มัน
We're stuck here handling the world's grossest evidence While everybody else is out working actual cases.น่าขยะแขยงที่สุดในโลก ขณะที่คนอื่น ออกไปทำคดีจริงๆ
Disgusting, by the way.น่าขยะแขยงมาก จะว่าไป
Incredibly creepy.น่าขยะแขยงอย่างเหลือเชื่อ
Fucking sick, man. You know how many joints we've shared?น่าขยะแขยงเป็นบ้า รู้มั้ยเราใช้บ้องร่วมกันบ่อยแค่ไหน
So creepy and cool.น่าขยะแขยงและเจ๋งมาก
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
Clark, will you put this mutt with the others where it belongs ?แต่มันน่ากลัว และก็น่าขยะแขยงมาก แต่ยังไง เบนนิ่ง ไปตามเพื่อนๆ มาดูเร็ว
He's a goddamn homeless bum!ชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น นี่นายรู้มั้ย ว่าคนประเภทไหนที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลก
I'll never give up everything. That's disgusting.ผมไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไร มันน่าขยะแขยง
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น
Have you seen one? They're hideous.คุณเคยเห็นมันมั้ย สัตว์น่าขยะแขยง
You disgusting freaks!พวกตัวประหลาดน่าขยะแขยง!
Loathsome humans!ได้ยินฉันมนุษย์น่าขยะแขยง!
I am not disputing the fact that the child is confused... and harbors some sick ideas... but I am not ready to give up on him yet.ฉันไม่เถียงหรอกว่า เด็กคนนั้นสับสน... และมีความฝังใจที่น่าขยะแขยง... แต่ฉันยังไม่ยอม ปัดเขาลงถังขยะหรอก
I understand, 'cause guys are gross.ฉันก็เข้าใจนะ เพราะผู้ชายมันน่าขยะแขยง
It's too freaky. Makes my skin crawl.มันน่ากลัวเกินไป ทำผิวหนังผมน่าขยะแขยง
Yeah, it's a disgusting word.ใช่มันเป็นคำที่น่าขยะแขยง
You're disgusting.เธอนี่น่าขยะแขยงจริง ๆ
She's a scum-sucking road whore! She ruined my life!เธอมันน่าขยะแขยง เธอทำลายชีวิตของชั้น !
You're so disgusting.คุณนี่น่าขยะแขยงจริงๆ
Your ugly face disgusts me.หน้านายนี่มันน่าขยะแขยงเหลือเกิน
You filthy, disgusting animal.ไอ้คนสกปรกลามก สัตว์เดรัจฉานน่าขยะแขยง
Is it me? Have I been horribly pushy and obnoxious on the subject?เป็นเพราะฉันดูน่าขยะแขยง หรือฉันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจรึเปล่า
To me, you also look like a monster.สำหรับชั้น เธอเองก็น่าขยะแขยงพอกัน
You're one sick puppy, you know that?นายนี่มันน่าขยะแขยง รู้ตัวมั้ย?
Is this pee? Because if it is, that's really gross.นี่มันฉี่รึเปล่าน่ะ เพราะถ้ามันใช่ มันน่าขยะแขยงมากเลยนะ
Sticky, gooey... disgusting!เหนียว เหนอะหนะและน่าขยะแขยง!
Kinda disgusting, yes?ค่อนข้างน่าขยะแขยง ใช่ม๊า?
It's not ideal. In fact, it's disgusting.มันไม่อร่อย แถมน่าขยะแขยง
Yes, I've been watching you make your new friend, and it's disgusting!ใช่ ฉันมองดูคุณทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่คุณอยู่ น่าขยะแขยงมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าขยะแขยง
Back to top