ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึกไม่ถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึกไม่ถึง*, -นึกไม่ถึง-

นึกไม่ถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึกไม่ถึง (v.) be unexpected Syn. คิดไม่ถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง,นึกไม่ถึง,นอกประเด็น,ไม่พิจารณา.
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,คาดไม่ถึง,นึกไม่ถึง
English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง
inconceivable(adj) พิลึก,ประหลาด,นึกไม่ถึง,เหลือเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just...never thought I'd see you again.ฉัน... นึกไม่ถึง ว่าจะได้เจอเธออีก
Wow. - Didn't see that coming, huh? - Yeah, that's a tough one.นึกไม่ถึงล่ะสิท่า, ใช่ ไพ่ใหญ่นะนั่น
I didn't realize you could be home so early.นึกไม่ถึงว่าคุณจะกลับเร็ว
I didn't expect it to be that effective.นึกไม่ถึงว่ามันจะได้ผลขนาดนั้น
I didn't think we'd tear up the Drunken Moon.นึกไม่ถึงว่าเขาจะลงมือพังร้านของเจ้า
Imagine she has the audacity to say her boyfriend likes it.นึกไม่ถึงเธอจะกล้าพูดว่าแฟนชอบ
What a wonderful surprise.นึกไม่ถึงเลย อัศจรรย์มาก
I had no idea that my business acumen was giving you such spasms.นึกไม่ถึงเลยว่าการกลับมาทำธุรกิจของฉัน จะทำให้เธอเดือดร้อนขนาดนี้ การสะกดจิตชาวประมงน่ะเหรอ ที่เรียกว่าการทำธุรกิจ
I had no idea you were going to use my present against me.นึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะเอาของขวัญ ที่ฉันให้มาแกล้งฉัน
We batted them sons of bitches. You couldn't recognize them.เราอัดพวกมันให้เละ ไอลูกหมา นายนึกไม่ถึงแน่
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด
There happens to be a lot about me... that you don't know, Mr. Smarty Man.ฉันมีอะไรอีกเยอะ ที่คุณนึกไม่ถึง พ่อคนสมองใส
You naughty girl. I hardly recognize you.กลายเป็นคนอยู่ไม่สุข ฉันนึกไม่ถึงเลย
I hardly recognize myself.ฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง
I knew that you were ill. I'm sorry. I didn't realize.ผมรู้ว่าคุณป่วย เสียใจด้วย นึกไม่ถึงว่าจะถึงขั้นนี้
You'd be surprised what they can deal with.คุณนึกไม่ถึงหรอกว่าเขารับมือกับอะไรได้บ้าง
Sometimes, when you cage the beast, the beast gets angry.คุณนึกไม่ถึงหรอก คุณไม่รู้หรอกว่าเธอทำได้มากแค่ไหน
You have no idea. You have no idea of what she is capable.ไม่ศาสตราจารย์ ผมนึกไม่ถึงว่าคุณจะทำได้แค่ไหนต่างหาก
He said I couldn't imagine the evil in this man's heart.ท่านว่าผมนึกไม่ถึงแน่ ว่าบุคคลคนนี้ใจโหดขนาดไหน
I can't believe this day has finally arrived.ข้านึกไม่ถึงเลยว่า ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง
I never thought that it would happen actuallyฉันนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
But I'd never imagine him to be this handsome.แต่นึกไม่ถึงว่าเค๊าจะหล่อขนาดนี้
Boy, you must be crazy to come here, I'll throw you in the river or maybe I'll slit your pants and give you something you don't want ...where you don't want it.ไอ้หนู แกกล้ามากนะที่มาแถวนี้ ฉันจะโยนแกลงแม่น้ำ หรือบางที ฉันจะฉีกกางเกงแกออก แล้วเจี๋ยนของที่แกไม่ได้ใช้ทิ้งซะ แกนึกไม่ถึงหรอกว่า มันน่าสนุกแค่ไหน
In every dish, Chef Gusteau always has something unexpected.ทุกจานเลย กุสโตว์จะมีอะไรที่คนนึกไม่ถึง
Tell me, or I will be forced to cause you... considerable agony.บอกมาไม่งั้นชั้นก็จำเป็นที่จะทำให้แกทรมานอย่างนึกไม่ถึง
Autonomic, like swallowing. That's a dog's trick.มีหลายอย่างที่นายไม่เข้าใจ นายนึกไม่ถึง หรอกว่าจะใช้อำนาจพิเศษของนาย ให้เหมาะสมอย่างไร
I never would've imagined that, um,ชั้นนึกไม่ถึงเลย อืม
You would be surprised, Arlene. People you know.แกนึกไม่ถึงหรอก อาร์ลีนเอ๋ย
You didn't realize that they had guns?คุณนึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะมีปืน
This drug is gonna change your life in ways you can't possibly imagine.ยานี่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ในแบบที่คุณนึกไม่ถึง
In ways you will never know.ในแบบที่ลูกนึกไม่ถึง
[ Sighs ] more than you might imagine.คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้
Oh, you have no idea.โอ คุณนึกไม่ถึงเลยหล่ะ
Mayor Cryer; This is unexpected;ท่านเทศมนตรี ครายเออร์ นึกไม่ถึงเลย
I never imagined that this job would... would be so hard on both of you.ฉันนึกไม่ถึง ว่าสิ่งที่ทำไป นั้นเป็นเรื่องน่าหนักใจ สำหรับเธอทั้งสองคน
Somewhere where General Kane will never think of looking for the Princess of Costa Luna.ที่ที่ กบฎอาจนึกไม่ถึง ในการหา เจ้าหญิงแห่งคอสตาลูน่า
Honestly, Dean you have no idea how bad it really was and what you really did for us.โอ้ ด้วยความสัตย์นะดีน... นายนึกไม่ถึงหรอก ว่าเรื่องมันเลวร้ายขนาดไหน
KNEW THEY WERE DEALING WITH AN ARSONIST,แต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะกลายเป็นฆาตกร
A lot's happened, Sam. More than you can imagine.เรื่องมันเยอะ แซม จนนึกไม่ถึงเลยล่ะ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึกไม่ถึง
Back to top