ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิสัยเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิสัยเสีย*, -นิสัยเสีย-

นิสัยเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัยเสีย (v.) be spoilt Syn. นิสัยไม่ดี
นิสัยเสีย (adj.) spoilt Syn. นิสัยไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow. You are one spoiled, selfish, little brat.ว้าว เธอนี่มัน นิสัยเสีย เห็นแก่ตัว เหลือขอ
Because she is too spoiled.นิสัยเสียก็ยังงี้แหละ
Quinn's perverts with their idiot smirks or you giving me that look.นิสัยเสียของควินน์ กับพวกยิ้มเยาะปัญญาอ่อนนั่น หรือการที่คุณให้ฉันดูว่า..
You have a bad habit of saying thank you in a strange way.นิสัยเสียจริงๆชอบขอบคุณคนด้วยวิธีที่แปลกๆ
You're gross!นิสัยเสียจังเลย คนทุเรศ
This is the third grade. They are rather spoiled.นี่คือเกรดสาม พวกเขาค่อนข้างนิสัยเสีย
It's her habit to be late. How could she be late tonight, Of all nights?นางมาช้าเป็นนิสัยเสียแล้วล่ะ
Don't ask me why, and don't read stuff into this, it's just a weird personality thing.อย่าถามเหตุผลนะ แล้วก็อย่าคิดมากด้วย แค่นิสัยเสียของผมน่ะ
The bad student?นักเรียนนิสัยเสียเหรอ?
What is it about bad men?ทำไมฉันถึงชอบยุ่งแต่กับผู้ชายนิสัยเสียนะ
NOW I SEE YOU'RE JUST LIKE ALL THE OTHER SPOILED "MODE" GIRLS.แต่ตอนนี้ ผมกลับเห็นคุณนิสัยเสียเหมือนพวก สาวโหมด
EVEN FOR ME, THIS WAS GOOD. IF YOU WEREN'T SUCH A PERV,แม่แต่ชั้น ยังต้องยอมรับในผลงานชิ้นโบว์แดงนี้ / นายมันนิสัยเสียนิ
And I highly recommend it, because there are pirates, hostile natives and hurricanes.ข้าขอแนะนำ เพราะระหว่างทางมีโจรเยอะ พวกนิสัยเสีย และ พายุเฮอริเคน
This dude has a really nasty habit of popping into my life at the most inopportune of times.ผู้ชายคนนี้มี นิสัยเสียที่จะเข้ามาในชีวิตฉัน ในเวลาที่ไม่เหมาะ
Marley, you're incorrigible.มาร์ลีย์ แกมันนิสัยเสียจริงๆ
They're also kind of... Well, they're loveably defective.พวกมันน่ารัก แต่ก็มีนิสัยเสียบางอย่าง
A laundry list of character defects, all the mistakes I've made, largely public.ผมมีลิสความผิดที่เคยทำ และนิสัยเสียๆ ยาวเป็นหางว่าว
You've spoiled me.คุณทำให้ฉันนิสัยเสีย
The first boy blunder had some manners.เจ้างั่งมหัศจรรย์นิสัยเสีย
He also thinks you're a petulant, whiny, spoiled brat, just like I was, and that's gonna kill your career,แล้วก็ยังว่าเธอขี้โมโห จู้จี้ขี้บ่น เป็นเด็กนิสัยเสีย เหมือนอย่างที่ฉันเคยเป็น และนั่นจะทำให้อาชีพเธอไม่ก้าวหน้า
I know you're screwed up.ฉันรู้ว่าคุณนิสัยเสีย
I was spoiled. I had the real thing.ผมนิสัยเสีย ฉันมีสิ่งที่จริง
Yeah. He's kind of an ass.ช่าย มันนิสัยเสียน่ะ
You really are an ass. Morning, Sheldon.นายนี่มันนิสัยเสียจริงๆ หวัดดีเชลดอน
It's just a bad habit.มันแค่นิสัยเสีย ๆ น่ะ
What can this spoiled brat do anyway?กับเจ้าคนนิสัยเสียนี้เธอหวังว่ามันจะสำเร็จหรอ?
You guys are all perverts, okay?พวกคุณเป็นพวกนิสัยเสียทั้งหมดได้ไหม
Traits yet lacking in a spoiled little girl.ลักษณะยังขาด ในสาวน้อยนิสัยเสีย
Well, poor boy's always had a terrible temper.เด็กนิสัยเสียมักทำเรื่องไม่ดีเสมอ
What, so Jeff can run off and be a gross lawyer again?จะได้รีบกลับไปเป็นทนายนิสัยเสียอีกเหรอ?
I've always spoiled her.ผมนิสัยเสียของเธอเสมอ
Looks like another bad habit that my Father taught you.ดูเหมือนจะเป็นนิสัยเสียอีกอย่างที่พ่อผมสอนคุณ
When Oliver Queen returned home to Starling City, he was not the same spoiled rich kid who had disappeared at sea.เมื่อโอลิเวอร์ ควีน ได้กลับบ้าน ที่เมืองสตาร์ลิง เขาไม่ใช่เด็กรวยนิสัยเสียคนเดิม ที่หายไปในทะเล
Damn rich, spoiled brats.แช่งที่อุดมไปด้วยนิสัยเสียเปี๊ยก
Sorry. I did it again. My bad.โทษที ฉันเผลออีกแล้ว นิสัยเสียน่ะ
Oh, well, you spoiled billionaires sure know how to throw yourselves a party.โอ้ มหาเศรษฐีนิสัยเสีย ซึ่งรู้วิธีพาตัวเองไปงานปาร์ตี้
But, uh, let's not make a habit out of it, okay?แต่ ไม่ได้ทำให้นิสัยเสียนะ ตกลงไหม
You were a spoiled little cunt, but you were my brother and I risked everything for you and you betrayed me.เจ้าเป็นเด็กนิสัยเสีย แต่เจ้าเป็นน้องชายของข้า และข้าเสี่ยงชีวิตทุกอย่างเพื่อเจ้า และเจ้าทรยศข้า
I could be as good or as bad as I felt like being.หรือเป็นคนนิสัยเสียแค่ไหนก็ได้ที่อยากจะเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิสัยเสีย
Back to top