ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิดๆ หน่อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิดๆ หน่อยๆ*, -นิดๆ หน่อยๆ-

นิดๆ หน่อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิดๆ หน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆ น้อยๆ
นิดๆ หน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆ น้อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a VC whore and we're gonna have fun with her.มันเป็นโสเภณีเวียดกง เราจะหาความสุขกับมันนิดๆ หน่อยๆ
You couldn't do me a favour, could you? Just a little one.คุณช่วยทำอะไรให้ฉันซักอย่างได้มั้ย แค่นิดๆ หน่อยๆ น่ะ
Now, do you wanna be a big dog... or do you wanna play on the porch with the puppies?หรืออยากได้แค่เศษๆ เงินกันล่ะ แบบนิดๆ หน่อยๆ น่ะ
But it's just some damn candy. I don't wanna go to jail.แต่แค่ขนมนิดๆ หน่อยๆ ผมไม่อยากติดคุก
We wanna ask him a few questions. is he gonna cooperate?เรามีอะไรจะถามเขานิดๆ หน่อยๆ เขาจะให้ความร่วมมือมั้ย
A little Nerf here and there.เล่นแค่นิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น
Just because they won a little something, they play here day and night.พวกเค้าแค่เคยชนะนิดๆ หน่อยๆ แล้วก็เลยนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืน
I'm going to slip into something a little bit more comfortable.ให้ฉันค่อยๆเข้าไป... ,นิดๆ หน่อยๆ ก็ได้นะ
Just bits and pieces of a face.นี่ก็เห็นแค่นิดๆ หน่อยๆ
You know, I was hoping we could do it off the books.คืองี้ ผมอยากจะ ลักไก่นิดๆ หน่อยๆ น่ะครับ
Please pass it along to the Chef. Save a little for yourself.ช่วยเอาไปให้เชฟ\ แล้วก็เก็บไว้ให้ตัวเองนิดๆ หน่อยๆ แล้วกันนะ
If you wanted to, you know, have a bit of fun, holiday fling, no obligations.ถ้าเธออยากจะ... สนุกนิดๆ หน่อยๆ ชั่วครู่ชั่วยาม ไม่มีข้อผูกพัน
Each one gives a little, everyone goes home happy, OK?แต่ละคนให้นิดๆ หน่อยๆ ทุกคนกลับบ้านอย่างมีความสุข โอเค้
I just want to drink some pop and smoke some weed.ฉันแค่อยากจะดื่มกับสูบกัญชานิดๆ หน่อยๆ แค่นั้น
It was just a bit of blood.ก็แค่เลือดนิดๆ หน่อยๆ นะ
Little white lies.เรื่องเล็กนิดๆ หน่อยๆ เอง
He did come by, and it seemed like he was trying to act a little bit dad-like.เขาได้แวะมา และมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังพยายาม ที่จะทำหน้าที่พ่อนิดๆ หน่อยๆ
Oh, worry. Just a little.อ๋อกังวลนะ นิดๆ หน่อยๆ
A little blood doesn't turn me off.เลือดนิดๆ หน่อยๆ ไม่ทำให้ผมหมดอารมณ์หรอก
Yeah, we fooled around a bit when we first got up here.เราก็สนุกกันนิดๆ หน่อยๆ ช่วงแรกที่มาถึง
We're gonna go out there and do a bit of business together.เราจะออกไปทำงานนิดๆ หน่อยๆ ด้วยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิดๆ หน่อยๆ
Back to top