ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับจาก*, -นับจาก-

นับจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับจาก (conj.) since See also: from, after Syn. นับตั้งแต่
นับจากนั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then
นับจากนี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future
English-Thai: HOPE Dictionary
from(ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย
English-Thai: Nontri Dictionary
from(pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
menstrual ageอายุครรภ์นับจากขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
from this day forward (idm.) นับจากวันนี้ไป See also: นับแต่นี้ต่อไป
from this day on (idm.) นับจากวันนี้ไป See also: นับแต่นี้ต่อไป
dare back to (phrv.) นับจากวันเริ่มต้นของ See also: นับจาก Syn. go back
reckon from (phrv.) นับจากวันเริ่มต้นของ See also: นับจาก Syn. dare back to, go back
reckon to (phrv.) นับจากศูนย์ขึ้นไป Syn. count from, count to
count from (phrv.) เริ่มนับจาก See also: เริ่มจาก (จำนวน) Syn. count to, reckon to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no clinical progress to report.และ 63 วัน นับจาก ที่โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
Jenner here. 63 days since the disease abruptly went global.ผมเจนเนอร์ 63 วัน นับจาก ที่โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง -สามีฉันยังไม่ตาย
So, based on the date of your last period and average cycle length, you're five weeks, two days along.นับจาก ประจำเดือนครั้งล่าสุด โดยเฉลี่ยนแล้ว หนูตั้งครรถ์ได้ 5 สัปดาห์หล่ะจ้ะ
...from the scene of the heist at JFK.นับจากการปล้นสนามบินเจเอฟเค
An hour from now, there's gonna be a dozen guys sitting around a redwood table planning a kill.นับจากชั่วโมงนี้ จะมีคนเป็นโหล นั่งอยู่ล้อมรอบโต๊ะต้นสน การวางแผนฆ่า
From that point on, it's been all Barbra, all the time.นับจากตอนนั้น มันมักจะ เกี่ยวกับบาร์บราเสมอ ตลอดเวลา
Since its premiere in 1964, Funny Girl has never been revived on Broadway...นับจากที่มันถูกแสดงครั้งแรกในปี 1964 Funny Girl ไม่เคย ถูกทำใหม่บนบรอด์เวย์เลย เหตุผลอย่างไม่ต้องสงสัยนั้น คือ
Since you badgered it out of me, yes, it's true.นับจากที่เธอทำให้ฉันได้รู้ ใช่มันเป็นความจริง
My happily ever after.นับจากนั้น ความสุขของฉันไม่เคยมีเลย
That's why I've been in a nightmare since then.นับจากนั้น ฉันก็ฝันร้ายมาตลอด
I never saw her again after that.นับจากนั้น ผมก็ไม่ได้เจอเธออีกเลย
From then on, there was only Rorschach.นับจากนั้นก็มีแต่รอร์แชค
He's killed and eluded every person you've sent to find him.นับจากนาทีที่เขาออกจากเทรดสโตน เขาเก็บทุกคนที่คุณส่งไปหาเขา แล้วก็หลบหนีไปได้
From that moment I told myself when I make tea, when I pour sake, when I dance, when I tie my kimono it will be for the chairman, until he finds me until I am his.นับจากนาทีนั้นฉันบอกกับตัวเองเมื่อฉันชงชา เมื่อฉันผสมสาเก เมื่อฉันเต้น เมื่อฉันมัดตัวเองกับชุดกิโมโน มันจะเป็นเพื่อท่านประธานคนนั้น จนกว่าเขาจะหาฉันเจอ จนกว่าฉันจะกลายเป็นของเขา
From now on, it's all up to you.นับจากนี้ ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเธอหล่ะ
What you will do here from now on is... uh, that is... forget all that.นับจากนี้ นายจะได้ทำอะไรมั่ง... คือ... เอาใหม่นะ
From today, you are a disciple of Buddha.นับจากนี้ เจ้าเป็นศิษย์แห่งตถาคต
From now on, you play pool dressed however you choose.นับจากนี้ เธอจะเลือกใส่ชุดอะไรเล่นพูลก็ได้
As of now, we're forming Operation Blue Jay.นับจากนี้ เราจะปฎิบัติตามแผนชื่อ บลูเจย์
So you have to practice hard from now on.นับจากนี้คุณต้องฝึกหนัก
As of now you're being taking off back to duty untill this house comes with a formal enquiryนับจากนี้คุณถูกปลดประจำการ จนกว่าการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะสรุปเรียบร้อย
From now on I will paint you all the time.นับจากนี้ผมจะเฝ้าคอยแต่วาดรูปคุณ
Now this castle will again be called Holhan Palace and we'll restore our country!นับจากนี้วังหลังนี้จะถูกเรียกว่าโฮอานอีกครั้ง และประเทศของเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
Starting today on training routines, we'll concentrate on an attack strategy.นับจากนี้เราจะต้องฝึกซ้อมทุกวัน โดยจะเน้นไปที่กลยุทธการโจมตี
Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me.นับจากนี้ไป ข้าคงไม่อาจกล่าวได้สิ่งใด สวยงามยิ่งไปกว่า ของขวัญที่นางมอบให้แก่ข้าอีกแล้ว
From now on anything that happens here all the filthy things you brought hereนับจากนี้ไป ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี้ ความสกปรกทุกอย่าง ที่พ่อพามาที่นี้
On a day like this, it seems it would be more appropriate to call me granduncle.นับจากนี้ไป ผมอยากให้คุณเรียกผมว่าคุณลุง แทนการเรียกว่า ผอ.ปาร์ค
Mi-ho is now my girlfriend.นับจากนี้ไป มิโฮคือแฟนของฉัน
From this day on, she's Suh Dongku's woman!นับจากนี้ไป เธอ คือ แฟนของ ซู ดองกู
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์
Whatever happens from here on out, we'll handle it together, okay?นับจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะรับมือกับมันด้วยกัน, โอเค?
It's no use if you cry tomorrow, because I'm not going to let you off easy anymore.นับจากพรุ่งนี้ไป ต่อให้เธอร้องไห้ฟูมฟายมากแค่ไหน ฉันก็จะไม่เหลียวมองเธออีกต่อไป
Of all the models in roy's apartment, Three of them are incidents that we haven't been aware of.นับจากพวกของจำลองทุกอย่างในห้องของรอย มีอยู่ 3 เหตุการณ์ที่เราไม่สามารถบอกได้
But i would hope that my cooperationนับจากล่าสุดที่เราพบกัน แต่ฉันหวังว่าความร่วมมือของฉัน
...from that day forward she was known as the Moon Princess!นับจากวันนั้นเป็นต้นมา.. เธอเป็นที่รู้จัก.. ..ในนาม เจ้าหญิงจันทรา !
They have 100 days.นับจากวันนี้ 100 วัน
From today on, I'm going to study.นับจากวันนี้, ผมจะไปเรียนหนังสือ.
After today, there's 6 days left.นับจากวันนี้ก็เหลืออีก 6 วัน
From today onwards, this is the Officer Lee Sun-Ae will be working with us in the Criminal Investigation Department.นับจากวันนี้เป็นต้นไป, นี้คือคุณลีซุนเอ จะมาทำงานร่วมกับเราที่แผนกสืบสวน
From this day forward, we are going to be one community because there are roaming bands of sick and hungry vampires out there, and they are on the march.นับจากวันนี้ไป เราจะเป็นสังคมที่เป็นหนึ่งเดียว เพราะว่ามีกลุ่มคนที่เร่ร่อนไปทั่ว แวมไพร์ที่หิวโซอยู่ข้างนอกนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับจาก
Back to top