ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักแต่งเพลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักแต่งเพลง*, -นักแต่งเพลง-

นักแต่งเพลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแต่งเพลง (n.) songwriter See also: composer
English-Thai: HOPE Dictionary
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
songsmith(ซอง'สมิธ) n. นักแต่งเพลง
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
composer (n.) นักแต่งเพลง
songsmith (n.) นักแต่งเพลง Syn. composer
songwriter (n.) นักแต่งเพลง Syn. composer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Performers, composers, stage designers, people like that...ผู้แสดง นักแต่งเพลง นักออกแบบฉากละคร คนเหล่านั้น... .
Songwriter Kwon refused the suggestion of a large sum of moneyนักแต่งเพลง ควอน ปฏิเสธข้อเสนอเงินก้อนโต
Composer, genius.นักแต่งเพลง คีตกวีเอก อัจฉริยะทางดนตรีเพียงคนเดียว
Composer by the name of Max fisher was committed to an asylum after a mental breakdown.นักแต่งเพลงชื่อแม็กซ์ ฟิชเชอร์
Alright, you remember we were talking about John Philip Sousa, a great March composer at the turn of the century?นักแต่งเพลงมาร์ช ที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษได้มั้ย
Oscar-winning songwriter,นักแต่งเพลงรางวัลออสการ์
I work mostly from home. I'm a composer.ผมทำงานที่บ้านน่ะ ผมเป็นนักแต่งเพลง
I just don't think I am. I think you may be a born lyricist.ฉันก็แต่คิดว่าฉันทำไม่ได้ ฉันคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักแต่งเพลง
"Alex Fletcher, you are a horrible songwriter"?เล็กซ์ เฟล็ทเชอร์\b คุณเป็นนักแต่งเพลงที่ห่วยแต่ง
But then, after, you know, months of brooding I would find a lyricist and write a song about how horribly depressed I was.หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย ฉันต้องหานักแต่งเพลง และแต่งเพลง ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวังที่ฉันมี
Hi. Aspiring lyricist, actually.สวัสดีค่ะ ฉันอยากเป็นนักแต่งเพลง จริงแล้ว
No. Wait. You're a songwriter?ไม่ เดี๋ยวก่อนนะ คุณเป็นนักแต่งเพลงหรอ?
You've been a songwriter for six days.คุณเพิ่งจะเป็นนักแต่งเพลงได้ 6 วันเองนะ
Hey. lt's my favorite writers.ไง เหล่านักแต่งเพลงคนโปรดของฉัน
During my time as a songwriter and performer,ในช่วงเวลาของผม ในฐานะนักแต่งเพลงและนักดนตรี
As writers, we start with the feeling and everything follows from that.ในฐานะนักแต่งเพลง เราเริ่มจากความรู้สึก และหลังจากนั้น เรื่องอื่นๆ ก็จะตามมาเอง
"'You know, am I a writer, or am I just a guitarist?"แบบว่า ฉันเป็นนักแต่งเพลง หรือเป็นแค่มือกีตาร์?
He talked for, like, two hours about, like, composers...เขาพูดอยู่ราวสองชั่วโมง เรื่อง นักแต่งเพลงทั้งหลาย
Dostoyevsky isn't a composer.โดสโตเยฟสกี้ ไม่ใช่นักแต่งเพลงซะหน่อย
You were a brilliant composer, weren't you?คุณเป็น... ...นักแต่งเพลงที่ปราดเปรื่องใช่ไหมครับ?
Pianist and songwriter sitting 3 feet away from you....นักแต่งเพลงผู้ช่ำชองนั่งอยู่ห่างเธอแค่ 3 ก้าวเองนี่ไง
I'm no more of a songwriter than you or billy joel.ผมไม่ได้มีความเป็นนักแต่งเพลงมากไปกว่าเธอหรือ Billy Joel หรอก
The singer-songwriter known as Danteนักร้องและนักแต่งเพลง ที่รู้จักกันในนาม "ดันเต้"
Loyal, great at what she does... good-looking, rocking bod... smooth dresser, talented lyricist.จริงๆนะ ไม่ว่าจะทำอะไร เธอ ดูดี เวลาเต้น นักแต่งเพลงกับเสื้อผ้าเรียบ
What happened to the songwriter?เกิดอะไรขึ้นกับนักแต่งเพลง
This is why I told you not to use the new songwriters.ฉันถึงบอกนายว่าไม่ให้ใช้นักแต่งเพลงมือใหม่
The songwriter's shocking confession\ คำสารภาพของนักแต่งเพลงที่ทำให้ตกตะลึง
Although I'm a new songwriter, right in front of the face of the songwriter weren't you too much when you threw away the music CD saying the song is bad?ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นนักแต่งเพลงหน้าใหม่ ต่อหน้านักแต่งเพลงหน้าใหม่คนนี้ คุณคิดว่ามันไม่เกินไปเหรอ ที่คุณเขวี้ยงเพลงของเธอทิ้ง บอกว่ามันไม่ดีพอ
But I don't quite remember what she said back.เธอคือนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยม และฉันจะอยู่ที่นั่นพรุ่งนี้เพื่อให้กำลังใจเธอ
Can you find out who Kwon contacted about the song she plagiarized?เธอช่วยสืบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักแต่งเพลงกับนักร้อง ให้ฉันหน่อยจะได้ไหมล่ะ?
Did you deal with the plagiarizer?คุณเจรจาแก้ปัญหากับนักแต่งเพลงแล้วหรือยัง
Ooh! A Gershwin/Sondheim scavenger hunt!เกิร์ชวิน(นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน) ซอนไฮม์(นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน) เกมล่าสมบัติ
You saw Beethoven, the composer who's been dead for 200 years,นายเห็นบีโธเฟน นักแต่งเพลงที่ตายไปแล้ว เมื่อ 200 ปีก่อนเนี่ยนะ
Have you heard of the composer Frederick LeMay?เคยได้ยินชื่อนักแต่งเพลง เฟรดเดอร์ริค เลอเมย์ ไหม?
I started thinking about Phil Spector's legendary Wall of Sound, and how he would use, like, thousands of instruments so his songs could really fill a stadium.ฉันเลยเริ่มคิดถึงอะไรเกี่ยวกับ.. \ ฟิลล์ สเปคเตอร์ (โปรดิวเซอร์เพลง/นักแต่งเพลงชื่อดัง) ตำนานแห่ง Wall of Sound เขาใช้
And my favorite artists are mainstream singer-songwriters, like Carrie Underwood, Bruno Mars and Katy Perry.และศิลปินคนโปรดของฉัน เป็นบุคคลสำคัญ เป็นนักแต่งเพลง เหมือนกับ Carrie Underwood,Bruno Mars และ Katy Perry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักแต่งเพลง
Back to top