ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักการเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักการเมือง*, -นักการเมือง-

นักการเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักการเมือง (n.) politician See also: statesman, congressman
English-Thai: HOPE Dictionary
politician(พอลลิทิช'เชิน) n. นักการเมือง
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
English-Thai: Nontri Dictionary
politician(n) นักการเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maverickนักการเมืองหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politicianนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coattailsผู้อาศัยบารมีนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Politiciansนักการเมือง [TU Subject Heading]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
congressman (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. party man, partisan, demagogue
party man (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. partisan, demagogue, congressman
politician (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. party man, partisan, demagogue, congressman
politico (n.) นักการเมือง Syn. politician
agitator (n.) นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง Syn. fanatic
demagogue (n.) นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง Syn. agitator, fanatic
hack (n.) บริวารนักการเมือง
plank (n.) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need your help in winning votes to send the army north to our king.ข้าคงได้เห็นเราสอง ยืนข้างเดียวกัน ข้า นักการเมือง ท่าน นักรบ เสียงเราจะเป็นหนึ่ง
I can get you access, hmm? Politicians, judges.ฉันแนะนำนายให้คนรู้จักได้นะ ว่าไง นักการเมือง ผู้พิพากษา
Don't you know that politicians tend to keep their concubines in the closet?คุณไม่รู้เหรอว่า นักการเมือง มักจะซ่อนนางสนมไว้ในตู้เสื้อผ้า
Like I told you, politicians only care about their jobs, not about history.อย่างที่ผมพูด นักการเมือง ห่วงแต่งานของพวกเขา ไม่สนใจประวัติศาสตร์
No, I called for overthrow of all governments. Politicians, religious fanatics...ไม่ ๆ ผมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทุกรัฐบาล นักการเมือง พวกคลั่งศาสนา
Politics and poetry, promises, these are lies.นักการเมือง บทกวี คำมั่นสัญญา โกหกทั้งนั้น
Political. Homeland Security.นักการเมือง ผู้รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
Politicians, politicians' wives, and frankly, they expect some discretion.นักการเมือง ภรรยานักการเมือง พูดตรงๆ พวกเค้าคาดหวังว่าเราจะมีวิจารณญาณ
Politicians.นักการเมืองก็อย่างงี้
Politicians and hookers ...นักการเมืองกับโสเภณี...
Corrupt Politician Chargedนักการเมืองขี้ฉ้อโดนจับแล้ว
Politicians enjoy reading about themselves.นักการเมืองชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง
A politician who wants some help from Mr. Linderman.นักการเมืองที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณลินเดอร์แมน
A politician out there fighting for the good in Washington, while his wife steps out on him at the yacht club?นักการเมืองที่ยอดเยี่ยมกำลังต่อสู้เพื่อความดีงามในวอชิงตัน ขณะที่ภรรยาของเขาแอบไปเพลิดเพลินกับคลับท่องเที่ยงยามราตรี
Now the politicians are saying, "Send in the Marines to secure the area,"นักการเมืองบอกว่า ส่งนาวิกเข้าตรึงพื้นที่
Politicians ask military personnelนักการเมืองบอกให้ทหาร
These politicians, they say the same thing, over and over and over again.นักการเมืองพวกนี้ พูดสิ่งเดียวกัน ซ้ำแล้วซ้ำอีก
Politicians always love talking about sacrifice.นักการเมืองมักจะรักการพูดคุยเกี่ยวกับการเสียสละ
Politicians always have something to hide.นักการเมืองมักมีบางสิ่งซ่อนไว้เสมอ
The politicians come and go, but we'll be here forever.นักการเมืองมาและไป แต่เราจะอยู่ที่นี่ตลอดกาล
The politicians can screw themselves.นักการเมืองสามารถไปสกรู ตัวเอง เราไม่ได้เล่นเกม สงครามจะจบ
Another politician. Jesus!นักการเมืองอีกแล้ว พระเจ้า!
Politicians and celebrities...นักการเมืองเเละ\\เหล่าคนดัง
Irish statesman and author Edmund Burke once wrote,นักการเมืองและนักเขียนชาวไอร์แลนด์ เอ็ดมันด์ เบอร์ก เคยเขียนไว้ว่า
I need those politicians that you carry in your pocket, like nickels and dimes.ฉันต้องการที่นักการเมืองเหล่านั้นที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณเช่นเซ็นและสลึง
We're scientists, not politicians.เราควรจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้นักการเมือง วิธีที่รวดเร็ว?
So, you're a politician's wife?คุณเป็นภรรยานักการเมืองเหรอ?
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน!
A politician's word so that... young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job.คำของนักการเมืองเพื่อให้ ... Fellas หนุ่มเหมือนตัวเองสามารถสวมใส่สูทและผูกเน็คไทและมีงานทำ
...pornography would not exist... if politicians didn't make laws to protect them.... ภาพลามกอนาจารจะไม่อยู่ ... ถ้านักการเมืองไม่ได้ทำให้กฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา
If you were to take a knife and cut into that politician's heart, you'd have a hard time finding a kernel of truth.ถ้าหลานเกือบจะเอามีออกมา ผ่าหัวใจไอ้นักการเมืองนั่น, หลานจะพบว่า ลำบากมาก ที่จะหาแก่นแท้ของความจริง
I stand against politicians and all such sons of bitches.ปู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับนักการเมือง และพวกบ้า ที่เป็นแบบพวกนั้น
The politicians came to take me back to Notched Gap.พวกนักการเมืองมา จะส่งผมกลับไป น็อตช์ แก้ป
Nobody wants some politician stealing the kids' thunder.คงไม่มีใครอยากให้นักการเมือง มาขโมยซีนเด็กๆหรอกเนอะ
Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system.ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นั่งบัญชาการอยู่บนตำแหน่งสูงสุด (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) แทนที่การเมืองและนักการเมือง
This is not to deny the significance of government and politicians but these are the new high priests.นี่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลและนักการเมือง ไม่มีความสำคัญ แต่ทุนนิยมคือศาสดาสูงสุดองค์ใหม่
We have no doubt that he will be one of the great politicians in Washington.ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาจะเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ใน Washington
Yeah, I slipped.อ๋อ เหยียบเท้าลูกนักการเมืองหน่ะครับ
In the investigation that followed we were contacted by a Russian politician, Vladimir Neski.จากการสืบสวนต่อมา เราได้พบกับ นักการเมืองรัสเซียชื่อ วลาดิเมียร์ เนสกี้
It was something to do with a Russian politician.มันมีอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับนักการเมืองรัสเซีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักการเมือง
Back to top