ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกโลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกโลก*, -นอกโลก-

นอกโลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกโลก (adj.) extraterrestrial See also: alien Syn. อวกาศ
นอกโลก (n.) space Syn. อวกาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
cray research, inc.สถาบันวิจัยเครย์ เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
ultramundane(อัลทระมัน'เดน) adj. นอกโลก,เลยโลก,เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์,นอกระบบสุริยะ,เหนือประเพณี,ในโลกหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
astrogeology; extraterrestrial geologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
command moduleยานบังคับการ, ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraterrestrial (adj.) มาจากนอกโลก See also: มาจากอวกาศ, มาจากต่างดาว Syn. alien
extraterrestrial (n.) สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก See also: มนุษย์ต่างดาว Syn. alien
flying saucer (n.) ยานอวกาศที่มาจากนอกโลก See also: จานผี, จานบิน
outer space (n.) บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่
ultramundane (adj.) ซึ่งอยู่นอกโลก See also: เลยโลกออกไป, เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์, นอกระบบสุริยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First, that fez and vest combo is much too third century.อย่างแรง หมวกนั่นและ เสื้อกั๊กนั่น ดูออกนอกโลกมากไป
Logically, I would have to say no.- คุณเชื่อเรื่องการมีอยู่ ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกไหม ?
Believe me, the sooner we're off the planet, the better.เชื่อผมเถอะ อีกไม่นานเราต้องหลุดออกนอกโลกแน่
But Jerry, we're talking about a rock from another world.แต่เจอรี่ เรากำลังพูดถึง ก้อนหินที่มาจากนอกโลก
Well, how would you like it if we discussed your desire to leave the planet?งั้นคุณชอบมันยังไงเหรอ ถึงเรื่องความ ปรารถนาที่คุณอยากจะไปนอกโลก
I am Xerxessterk, which is due Alien invention of this technique.ข้าคือเซเซียตรอน สุดยอดเทคโนโลยีจากนอกโลก
No, microbiology. Theories of life beyond Earth.เปล่าจุลชีววิทยานะ ทฤษฎีสิ่งมีชีวิตนอกโลก
All this, "men are from Venus" crap is a waste of your time and money.หรือ ผู้ชายน่ะมาจากนอกโลก ไร้สาระน่า เสียเวลา เสียเงินเปล่าๆ
The coronation happens at midnight, at Nate's party.อยู่นอกโลกยังมองเห็นเลย
A PLACE WHERE THEY WILL NEVER FINDและเราจะทำเหมือนเราโผล่มาจากนอกโลกก้อได้
So uh, you think that all this comes from outer space?งั้น เอ่อ.. นายคิดว่า เรื่องทั้งหมดนี่ มาจากนอกโลกงั้นหรอ
Has anyone found life on other planets?มีใครค้นพบสิ่งมีชิวิตนอกโลกยังครับ?
Ever since you were a baby I knew that some day you would, you know, save the Earth from an invasion from outer spaceตั้งแต่ตอนที่ลูกเป็นเด็ก\ แม่คิดว่าสักวัน ลูกจะ ช่วยโลกเราไว้\ จากพวกนอกโลก
You know what? Todd said they do still make Count Chocula.ไม่ได้โดนแมงมุมกัมมันตรังสีกัด ไม่ได้ลี้ภัยมาจากนอกโลก
That would make you meta-human. Or maybe you're from space.นั่นมันทำให้คุณเป็นพวกเมต้า หรือคุณอาจจะมาจากนอกโลก
Oh, God. You're not actually from space, are you?โอ พระเจ้า คุณไม่ได้มาจากนอกโลกจริงๆ ใช่ไหม?
Brian, look what I found!ฉันคือหุ่นยนต์จากนอกโลก!
These little green guys from outer space. I'm just getting started. How?มีพวกตัวจิ๋วสีเขียว มาจากนอกโลก ฉันแค่เพิ่งเริ่มนะ ได้ยังไง
I loaded the wrong program. The hand thinks it's holding a screwdriver in outer space.มือมันคิดว่าถือไขควงอยู่นอกโลก
Roger that. We're on our way. [console beeps]รับทราบ เรากำลังไป แค่อีกวันหนึ่งที่อยู่นอกโลกน่ะ
I think we're looking at a foreign, or, possibly extra-terrestrial organism.ดิฉันคิดว่าเรากำลังมองหาสิ่งมีชีวิต จากต่างประเทศหรือจากนอกโลก
Extraterrestrial biological entities.พวกสิ่งมีชีวิตนอกโลก
If we find alien microbes outside the Earth or even Earth microbes thriving on other worlds, it greatly raises the odds that life is scattered across the universe.ของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ หากเราพบจุลินทรีย์ มนุษย์ต่างดาวนอกโลก
They're listening to the stars Staking out possible lairs...ดังนั้นทั่วโลก นักสืบวิทยาศาสตร์ ได้ส่งออกทุกจุด-ข่าว ชีวิตนอกโลก
If we find life outside of Earth, it will profoundly change the way we look at life and ourselves.หากเราพบชีวิตนอกโลก มันจะมีการเปลี่ยน แปลงอย่างลึกซึ้ง วิธีที่เรามองชีวิต และตัวเราเอง
The signals are being broadcast away from earth, not towards it.สัญญาณพวกนั้นถูกส่งไปยังนอกโลก ไม่ได้ส่งมายังโลก
No, it's okay, Mom. It's a 50-foot baby from outer space.ไม่เป็นไรครับแม่ เจ้าเด็กยักษ์จากนอกโลก
Firepower equal to high-explosive rounds. Hey, staff sergeant!จ่า สัญญาสิ ว่าเราไม่ได้กำลังสู้กับพวกนอกโลก
What if they're connected - that freak show animal and the hole in my dad's car?ถ้าเผื่อมันมาจากนอกโลก ไอ้ตัวละครสัตว์นั่นน่ะ แล้วหล่นมาทำรถพ่อฉันเป็นรู
Bastards might be from outer space, but their engineering is strictly architecture 101.ไอ้พวกเลวนั่น อาจจะมาจากนอกโลกก็จริง แต่หลักวิศวกรรมของมันล้าหลังกว่าที่คิด
Up to a short time ago, we thought we had all the non-terrestrials imprisoned.จนถึงเมื่อไม่นานมานี้ เราคิดว่าพวกนอกโลกไว้หมดแล้ว
Nonterrestrials, weapons of mass destruction... count me in.พวกนอกโลก, อาวุธทำลายล้าง--- ชั้นเอาด้วย
Huh. I think we just marched off the Earth.หือ ฉันคิดว่าเราออกนอกโลก
'The location for this challenge was the Nardo test track, 'a banked 8-mile circle of tarmac so vast it can be seen clearly from space.'สถานที่ที่ใช้แข่งขันครั้งนี้ คือสนามทดสอบรถนารโด' 'ถนนราดยางยกระดับรัศมี 8 ไมล์ ที่สามารถมองเห็นได้จากนอกโลก'
An army from outer space.กองทัพเหรอ จากนอกโลกด้วย
And you're not the only threat.และก็ไม่ใช่แค่ภัยจากนอกโลก เพียงอย่างเดียว
From outer space, an alien.จากนอกโลก ต่างดาวน่ะ
Getting it out there in the atmosphere instead of holding this in.และก็เขวี้ยงมันออกไปนอกโลกแทนที่จะต้องมาทนเก็บกดเอาไว้
Jack, the signal is being directed off-planet.แจ็ค สัญญาณถูกส่งมาจากนอกโลก
Why would the scavs send a signal off-planet, Jack?แจ๊คทำไมพวกสการ์ส่งสัญญาณออกนอกโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกโลก
Back to top