ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกเสียจากว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกเสียจากว่า*, -นอกเสียจากว่า-

นอกเสียจากว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกเสียจากว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า Ops. รวมทั้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxicityความเป็นพิษความสามารถของสารในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารซึ่งมีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนสารที่มีความเป็นพิษต่ำ จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย นอกเสียจากว่าจะได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless, of course, you have some Siegbarste gift.ก่อนที่มันจะจัดการนายซะก่อน นอกเสียจากว่า นายจะมี\กิฟต์บางอย่างแบบไซบอร์ก
I can't even feel it except for a very slight tingling sensation, which, unfortunately for you gorgeous little pixies, only whets my appetite!ฉันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลย นอกเสียจากว่า รู้สึกเสียวซ่านนิดหน่อย
I'll settle for half, unless you think that's unreasonable.งั้นผมขอครึ่งนึง นอกเสียจากว่า คุณจะไม่เห็นด้วย
5 seconds are up unless you just realized you need me alive.เวลา 5 วินาทีหมดแล้ว นอกเสียจากว่า นายจะต้องการให้ฉันมีชีวิตอยู่
We wouldn't have this much soap unless there was more victim inside there.มันคงไม่เป็นสบู่ขนาดนี้ นอกเสียจากว่า จะมีศพอื่นข้างใน
Don't leave the island unless you're willing to pay it.ห้ามออกจากเกาะนี้ นอกเสียจากว่า เจ้าจะยอมชดใช้มัน
Besides, there's going to be people everywhere tonight.นอกเสียจากว่า คืนนี้ จะผู้คนมากมายจะเดินกันให้ทั่ว
Except you took it a lot farther than just making a comic book.นอกเสียจากว่า คุณจะทำอะไรมากกว่านั้น
Unless you're here to give me permission to tell her the truth.นอกเสียจากว่า คุณจะอนุญาต ให้ผมบอกความจริงกับเธอ
Unless you know 10 others.นอกเสียจากว่า นายก็รู้ 10 ตัวที่เหลือ
Unless the keymaster misbehaves.นอกเสียจากว่า ผู้ถือกุญแจ จะทำผิดกฏ
Except we don't have the money.นอกเสียจากว่า พวกเราไม่มีเงิน
He can't get to the phone because a Leviathan ate his face.นอกเสียจากว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา เขารับโทรศัพท์ไม่ได้ เพราะเลอไวแธนกินหัวเขาไปแล้ว
Unless there's an accident, he'll return home on his own.นอกเสียจากว่า เกิดอุบัติเหตุในขณะที่เค้ากำลังกลับบ้าน
Unless he's coming to apologize and tell her that there has been a huge misunderstanding.นอกเสียจากว่า เขามาขอโทษ และบอกเธอว่า มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครั้งใหญ่
Well, unless, of course, he was...นอกเสียจากว่า เขาอวด
Unless you throw your recycling in the regular trash or try to open a giant chain store with questionable labor practices, but anyway, call me.นอกเสียจากว่า เธอจะทิ้งขยะรีไซเคิลลงในถังขยะธรรมดา หรือพยายามจะเปิดสาขายักษ์ใหญ่ แรงงานกับการปฏิบัติที่สงสัย
Except Beverly Jane McIntyre is judge McIntyre's niece.นอกเสียจากว่า เบเวอรี่ เจน แมคอินไทย์ เป็นหลายของผู้พิพากษา แมคอินไทย์
Unless they're about me.นอกเสียจากว่า เป็นข่าวลือเกี่ยวกับข้า
Unless we change the President's mind.นอกเสียจากว่า เราจะเปลี่ยนใจประธานาธิบดี
Besides, aren't we best friends?นอกเสียจากว่า เราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกัน?
Unless, of course, you owe somebody money. Then, that person comes first.นอกเสียจากว่า แกไม่ได้ติดเงินใครอยู่หล่ะก็นะ คนๆนั้นคงจะมาก่อนเสมอ
Unless of course you're telling me that you're planning on moving back home.นอกเสียจากว่า แน่นอน ลูกจะบอกแม่ ว่าลูกมีแผนที่จะย้ายกลับเข้าบ้าน
Unless I've misread things.นอกเสียจากว่า.. ผมอ่านสายตาผิดไป
Ly if you work the shoulders.นอกเสียจากว่าคุณจะทำอะไร ที่ไหล่คุณน่ะ
Unless you're disappointed I'm not blonder?นอกเสียจากว่าคุณจะผิดหวัง\ที่ผมฉันไม่เป็นสีบลอนด์
Unless you have some magical ability to sleep while you're walking.นอกเสียจากว่าคุณจะมีความสามารถเดินไปหลับไปได้
Even when you had the chance to stop,you didn'T.นอกเสียจากว่าคุณจะเป็นฝ่ายหยุด แต่คุณไม่
Of course, if you don't love me, that's a different thing.นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ได้รักผม
(Chuckles) Oh, Conrad, I didn't mean you.นอกเสียจากว่าคุณเป็นคาทอริค
Unless some higher authority intercedes...นอกเสียจากว่าจะมีคนที่มีอำนาจสูงกว่ามาขอร้อง...
It's impossible without a miracle.นอกเสียจากว่าจะมีปาฎิหาริย์เกิดขึ้น มันเป็นไปไม่ได้
Unless I kill you, so... turn around.นอกเสียจากว่าฉันจะฆ่าแกเสีย... เอาล่ะกลับหลังหัน
Unless the President ditches the Writer Lee... he would never leave the President.นอกเสียจากว่าท่านประธานจะปล่อยเขาไป แต่คนอย่างนักเขียนลีจะไม่มีวันทิ้งท่านประธานไปหรอก
Unless you can convince me she's lying just to save your sorry ass.นอกเสียจากว่านายจะทำให้ฉันเชื่อว่า หล่อนโกหกเพียงเพื่อต้องการจะช่วยนาย
So, unless you're thinking about breaking into Corporate, give me your fucking heart!นอกเสียจากว่านายจะบุกเข้าไปที่สนง.ใหญ่ นายก็เอาหัวใจคืนมาให้ฉันซะ
So unless you can come up with...นอกเสียจากว่านายจะมี
Unless you don't care, of course.นอกเสียจากว่านายจะไม่สนใจ แน่ล่ะสิ
Unless you want to hear this scum squeal like a girl again,นอกเสียจากว่านายอยากได้ยินหมอนี้ ร้องเป็นเด็กผู้หญิงอีก
Unless the butcher's Jack Lalanne, this is a younger copycat.นอกเสียจากว่าบุชเชอร์เป็น/N แจ็ค ลาลาน นี่เป็นพวกก็อปปี้แคทที่หนุ่มกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกเสียจากว่า
Back to top