ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกรอบ*, -นอกรอบ-

นอกรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกรอบ (adv.) pre competition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was sort of preinterviewing her for you.ฉันลองสัมภาษณ์นอกรอบ
You know law enforcement people. You could make a call.คุณรู้จักเจ้าหน้าที่ คุณขอความช่วยเหลือนอกรอบได้
Mr. Adelman, you have emergency motions to bring in this case?คุณ เอเดลแมน คุณขอให้มีการพิจารณานอกรอบ ในคดีนี้เหรอ
Hey, uh, can we talk off the record?เฮ้ เอ่อ ขอคุยแบบนอกรอบได้มั้ย
I think this sidebar is over.เรื่องนอกรอบนี่พอกันที
I'm getting more of a Vegas vibe. Sidebar.ฉันรู้เรื่องเวกัสเยอะเลย มาคุยกันนอกรอบ
Leland's golf buddies with the head of the white-collar division, so looks like we're helping out.ลีแลนด์เป็นคู่หูเล่นกอล์ฟ กับหัวหน้าของแผนก white-collar ดังนั้นดูเหมือนว่าเรากำลังช่วยนอกรอบ
They were involved in some off-the-record business deal.พวกเขาเคยพัวพันเรื่อง ข้อตกลงทางธุรกิจนอกรอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกรอบ
Back to top