ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกกางเขน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกกางเขน*, -นกกางเขน-

นกกางเขน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกกางเขน (n.) Copsychus saularis See also: species of magpie or robin family
English-Thai: HOPE Dictionary
magpie(แมก'ไพ) n. นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
English-Thai: Nontri Dictionary
bulbul(n) นกกางเขน
magpie(n) นกกางเขน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
magpie (n.) นกกางเขน Syn. jay, pie
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a Masters degree from M.I.T.ตอน 12 ขวบ นกกางเขน พยายามแย่ง ที่จัดฟันจากปากฉัน
No, it's not a cat, it's a magpie.ไม่ใช่แมวนะ มันคือนกกางเขนต่างหาก
It was a mix of... of crows, sparrows, swallows, finches, robin red breasts, grouse, even a gull.มันก็เป็นซากนกผสมกันไป ระหว่างอีกากับนกแก้ว นกนางแอ่น นกฟริ้นส์ นกกางเขนอกแดง ห่าน แล้วยังมีนางนวลด้วย
You know, there were crows and magpies and everything.เท่าที่เห็นมีทั้งอีกา มีทั้งนกกางเขน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกกางเขน
Back to top