ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่อง*, -ท่อง-

ทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอง (n.) gold Syn. ทองคำ, กาญจนา, กนก, สุวรรณ, มาศ
ทองกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
ทองขาว (n.) platinum See also: nikle
ทองคำ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก
ทองคำขาว (n.) white gold See also: platinum
ทองคำบริสุทธิ์ (n.) pure gold Syn. ทองคำแท้, ทองแท้, ทองเนื้อแท้
ทองคำรูปพรรณ (n.) gold ornament See also: gold decoration Syn. ทองรูปพรรณ
ทองคำเปลว (n.) gold leaf See also: gold foil
ทองคำแท้ (n.) pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้
ทองชมพูนุท (n.) pure gold See also: real gold Syn. ทองคำบริสุทธิ์, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อแท้
ทองชุบ (n.) plated gold Syn. ทองวิทยาศาสตร์
ทองดอกบวบ (n.) light-yellow colour gold
ทองดำ (n.) name of black cricket
ทองดำ (n.) black gold
ทองดำ (n.) a species of mango Syn. มะม่วงทองดำ
ทองต้นแขน (n.) ornaments for the arms Syn. พาหุรัด
ทองตะกู (n.) artificial gold Syn. ทองตะโก
ทองตะโก (n.) artificial gold Syn. ทองตะกู
ทองตากู (n.) artificial gold Syn. ทองตะกู, ทองตะโก
ทองทราย (n.) sandy gold See also: alluvial gold
ทองทศ (clas.) unit of money exchange in the ancient time
ทองทึบ (adj.) gold cladding
ทองธรรมชาติ (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองธรรมชาติ (n.) Butea frondosa Syn. ต้นทองกวาว, จาน, ต้นทองธรรมชาติ
ทองนพคุณ (n.) pure gold See also: real gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองนพคุณเก้าน้ำ (n.) gold See also: pure gold, aurum Syn. ทองเนื้อเก้า
ทองนอก (n.) fine gold
ทองบรอนซ์ (n.) bronze Syn. ทองสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์
ทองปลายแขน (n.) a species of mango Syn. มะม่วงทองปลายแขน
ทองปลายแขน (n.) gold bracelet
ทองพระกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
ทองพลุ (n.) a kind of Thai snack See also: cookies prepared by frying flour Syn. ท้องพลุ, ขนมทองพลุ
ทองพัดดึงส์ (clas.) unit of money exchange (equal to 2.50 baht)
ทองพิศ (clas.) unit of money exchange (equal to 4 baht)
ทองม้วน (n.) a kind of sweetmeats See also: rolled wafer Syn. ขนมทองม้วน
ทองริน (n.) inferior gold
ทองรูปพรรณ (n.) gold ornament See also: gold jewelry
ทองวิทยาศาสตร์ (n.) plated gold Syn. ทองชุบ
ทองสักโก (n.) brass leaf used for covering a pagoda
ทองสัมฤทธิ์ (n.) bronze Syn. ทองบรอนซ์, สัมฤทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
gold bullionทองแท่ง
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
auriferous(ออริฟ'เฟอรัส) adj. ให้หรือประกอบด้วยทอง (yielding of containing gold)
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)
aurum(ออ'รัม) ทอง (gold, symbol :Au)
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
bronze(บรอนซ) n. ทองสัมฤทธิ์ vt. ทาสีทองสัมฤทธิ์, See also: bronzy adj.
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
chalcociten. แร่ทองแดงซัลไฟด์
copper(คอพ'เพอะ) n. ทองแดง,ธาตุทองแดง,ตำรวจ
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
cucurbit(คิวเคอ'บิท) n. พืชประเภทน้ำเต้า ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน แตงโม
cush(คัช) n. เงินทอง
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
electrumn. โลหะผสมสีเหลืองของทองและเงิน
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia
gild(กิลดฺ) {gilded,gilding,gilds} vt. ฉาลทอง,ทาสีทอง,ปิดทอง,ชุบทอง,ทำให้สุกปลั่งคล้ายทอง,ดูguild
gilding(กิล'ดิง) n. การชุบทอง,การปิดทอง,แผ่นทองสำหรับปิดทอง,ผิวหน้าเป็นทอง,ผิวหน้าที่สุกปลั่งคล้ายทอง
gilt(กิลทฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ gild adj. ซึ่งชุบทอง,สีทอง. n. ทอง,วัตถุที่ใช้เคลือบทอง
gilt-edged(กิลทฺ'เอดจฺดฺ) adj. ขอบเดินทองชั้นหนึ่ง.
English-Thai: Nontri Dictionary
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
aurora(n) แสงอรุโณทัย,แสงเงินแสงทอง
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
borax(n) น้ำประสานทอง
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
copper(n) ทองแดง,เหรียญทองแดง,ภาชนะทองแดง
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
gilt(adj) ซึ่งหุ้มทอง,ซึ่งชุบทอง,ซึ่งปิดทอง,ซึ่งฉาบทอง
gold(adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
GOLD gold mine(n) เหมืองทอง,ขุมทอง
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
goldfish(n) ปลาทอง
goldsmith(n) ช่างทอง
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
monetary(adj) เกี่ยวกับเงินทอง,เกี่ยวกับเงินตรา
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
platinum(n) ทองคำขาว
pumpkin(n) ฟักทอง
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bronzeทองสัมฤทธิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copperทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filigreeทองถัก, เงินถัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auriferousเจือทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boraxน้ำประสานทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuprous-ทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
golden ratioอัตราส่วนทอง [มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orpimentออร์พิเมนต์, หรดาลกลีบทอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Bronzeทองสัมฤทธิ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Caeruloplasmaทองแดง [การแพทย์]
Copperทองแดง [TU Subject Heading]
Goldทอง [TU Subject Heading]
Platinumทองคำขาว [TU Subject Heading]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aqua Regiaกรดกัดทอง, อะควารีเจีย [การแพทย์]
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Blond, Ashสีเทาทอง [การแพทย์]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
commutatorคอมมิวเทเตอร์, ตัวทำสลับที่, ส่วนประกอบของมอเตอร์และไดนาโม  ทำด้วยทองแดงมีลักษณะเป็นวงแหวนผ่าครึ่งต่อไว้กับขดลวดของมอเตอร์หรือไดนาโม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cuprite คิวไพรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Gold mines and miningเหมืองทองและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]
half cellครึ่งเซลล์, ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Hill mynaนกขุนทอง [TU Subject Heading]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Malachite มาลาไคต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
metalโลหะ, ธาตุที่มีสมบัติต่าง ๆ คือ ผิวเป็นมันวาว ตีแผ่หรือดึงเป็นเส้นลวดได้ มีความถ่วง จำเพาะสูง นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง โพแทสเซียม เหล็ก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
streakสีผงละเอียด, เป็นสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เมื่อนำแร่ขีดบนแผ่นขูดสีจะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นขูดสี  ซึ่งอาจมีสีไม่เหมือนกับแร่ก็ได้  เช่น แร่ไพไรต์ (FeS2)มีสีเหลืองทอง เมื่อนำไปขูดบนแผ่นขูดสีแล้วจะได้ผงละเอียดเป็นสีดำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
twilightช่วงสนธยา (ช่วงแสง เงิน แสงทอง) [อุตุนิยมวิทยา]
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
troy wight (n.) ระบบชั่งน้ำหนักทรอย (ใช้ชั่งเงิน ทอง เพชรพลอย)
aurum (n.) ทอง See also: ทองคำ
gold (n.) ทอง See also: ทองคำ Syn. aurum
bracelet (n.) ทองกร See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
platinum (n.) ทองคำขาว See also: แพลตินัม Syn. blond
white gold (n.) ทองคำขาว
gold ornament (n.) ทองรูปพรรณ
bronze (n.) ทองสัมฤทธ์
brass (n.) ทองเหลือง
copper (n.) ทองแดง
bullion (n.) ทองแท่ง See also: เงินแท่ง
alchemy (n.) การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต
Ang Thong (n.) จังหวัดอ่างทอง
Ang Thong (n.) อ่างทอง
aurous (adj.) สีทอง See also: ซึ่งเป็นสีทอง Syn. golden
base metal (n.) แร่โลหะ (มีค่าน้อยกว่าทอง เช่น ดีบุก, สังกะสี, ตะกั่ว ฯลฯ) Syn. mineral, ore
blonde (adj.) เป็นสีทอง
blow in (phrv.) ใช้จ่ายเงินทอง (คำไม่เป็นทางการ)
boom (n.) ขุมทอง See also: โอกาสทอง
brass (n.) แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's not about money and popularityมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The suitcase isn't filled with 50s, or gold, or diamonds.ในกระเป๋าไม่ได้มีเงิน ทอง หรือว่าเพชร
"Gold and diamonds and rubies so your feet can crunch on them."" ทอง เพชร และ ทับทิม อยู่ใต้เท้าที่เจ้าเหยียบ "
They have couple rings. Gold. 14 karat.พวกเขามีแหวนคู่รัก ทอง 14เค
You mean, like, gold, gold?นายหมายถึงแบบ ทอง ทองคำน่ะนะ
I take cash, gold, jewels or bank transfer.ผมรับเงินสด ทอง อัญมณี หรือโอนทางธนาคาร
And the passage of the Kingsly finance bill.รวมไปถึงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของนายด้วย คิงส์ลีย์
Land, gold. Name your price.แผ่นดิน ทอง บอกมาได้เลย
My Anabel... is golden... as the light of the moon.อะนาเบลของฉัน ... ทอง ... ในขณะที่แสงของดวงจันทร์.
I don't know if it because the one I was wearing was gold or if it was the tassels?ฉันก็ไม่รู้ ถ้า มันเป็นเพราะว่าสิ่งเดียวที่ฉันใส่มันคือ ทอง หรือ ถ้ามันเป็นพู่?
Has the crown suddenly stopped needing the troops, gold, and wheat my house supplies?จู่ๆ ราชบัลลังก์ ก็ไม่ต้องการ ทหาร ทอง และเสบียงจากตระกูลข้าแล้วรึ?
Twenty-four-carat gold. It's worth a fortune.ทอง 24 กระรัต มีคุณค่ามหาศาลทีเดียว
Gold! All of it, pure gold.ทอง ทั้งหมดของมันด้วยทองคำ บริสุทธิ์
Gold, sapphires, whatever you want.ทอง แซฟไฟร์ อะไรก็ได้
Gold, silver, rubies, cigarettes.ทอง, เงิน, ทับทิม, การสูบบุหรี่
Or, rather, should I say, my gold.ทองของคุณ. หรือ, ควร, จะบอกว่า, ทองของฉัน.
Your gold, armies and followers, and you should clear yourself...ทองของคุณกองทัพและลูกน้องและคุณควรล้างด้วยตัวคุณเอง ...
All your gold for all our sheep.ทองของคุณทั้งหมด กับ แกะของผมทั้งหมด..
With the usual guards here and here.ทองคำ ท่อระบายน้ำ บี แล้วมียามประจำตรงนี้กับตรงนี้
Gold! That's what I'm talking about!ทองคำ นั่นแหละที่ฉันจะพูดถึง
Gold, seal furs, fox pelts.ทองคำ หนังแมวน้ำ พรมจากหนังหมาป่า
Platinum, silver, and some bullion.ทองคำขาว เงิน กับทองคำแท่ง
White gold and several carats worth of zircons.ทองคำขาวและเคลือบหลายกะรัต พลอยที่มีราคาแพงมาก
That gold is my bait.ทองคำคือเหยื่อล่อปลา
The gold you have left is worth 10.ทองคำที่ท่านมี ซื้อได้แค่ 10 คน
Four hundredweight of gold, jewels and treasure.ทองคำน้ำหนักสี่ร้อยกิโล เพชรพลอยและสมบัติอื่นๆ
The gold was but a means, a means to rid this Kingdom of Uther Pendragon once and for all.ทองคำเป็นแค่เครื่องมือ... เครื่องมือกำจัดอาณาจักร ของอูเธอร์ เพนดรากอน ให้หมดสิ้นไป
Gold to hire ships, Princess, ships to sail to Westeros.ทองคำใช้จ้างเรือได้ องค์หญิง
Gold is worth nothing to any of you if you're all dead!ทองคำไม่มีค่าอะไรถ้าเราตายหมด
The gold got in the way.ทองจะต้องเป็นวิธีอื่น
What good is gold to me if I'm lying dead with the crows picking at my eyes?ทองจะมีประโยชน์อะไร ถ้าข้าต้องนอนตายให้อีกาจิกลูกกะตา
Gold melted down from the money you stole?ทองจากเงินที่ขโมยมาไปซื้อนะเหรอ
Gold. Wow. It's very understated.ทองซะด้วย ว้าว ถ่อมตัวมากไปรึเปล่าเนี่ย
The gold had been buried, and only the banknotes had been returned.ทองถูกฝังไว้ มีเพียงธนบัตรเท่านั้นที่ถูกส่งคืน
The gold I had, the wine I drank, the women I used, my ceaseless struggle to maintain my position.ทองที่ข้ามี ไวน์ที่ข้าดื่ม หญิงที่ข้าเอา ความดื้นรินอย่างไม่จบสื้นที่พยายามรักษาสถานะตัวเองเอาไว้
Do you still have that gold I bought you?ทองที่ผมซื้อให้ ยังอยู่มั้ย?
It was everything I had.ทองนั่น เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของผม..
Nazi gold, cold fusion, map to Atlantis.ทองนาซี cold fusion แผนที่แอตแลนติส
This gold is what remains of my people.ทองนี้คือส่วนที่เหลือจากคนของผม
This gold hardly covers the damageทองนี่ไม่พอค่าเสียหายหรอก
$200000 in gold. lt's yours. Just get me water!ทองมูลค่าสองแสนเหรียญ ยกให้ ขอแค่เอาน้ำให้ฉัน

ทอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่อง
Back to top