ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำนบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำนบ*, -ทำนบ-

ทำนบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำนบ (n.) dam See also: weir, dike, dyke, embankment
English-Thai: HOPE Dictionary
weir(เวียร์) n. เขื่อนเล็ก ๆ ,ทำนบจับปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
weir(n) เขื่อน,โพงพาง,ลอบ,ทำนบ,ฝาย,เฝือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damทำนบ, เขื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
coffer damcoffer dam, ทำนบชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
damdam, เขื่อน, ทำนบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Levee คันดิน, ทำนบดิน ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dyke (n.) ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My bladder is about to burst. Please excuse me.ทำนบทำท่าจะแตกซะแล้ว ขอตัวนิดนึงนะคะ
But you dammed up my creek. You shut off my water.แต่นายดันมาสร้างทำนบ ปิดกั้นทางน้ำเข้าที่ฉัน
After it passes the blood-brain barrier, your heart rate would shoot up to 160.หลังจากที่พิษแล่นผ่านทำนบระหว่างเลือดและสมองสมอง อัตราการเต้นของหัวใจคุณ จะพุ่งสูงถึง 160

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำนบ
Back to top