ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำถนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำถนน*, -ทำถนน-

ทำถนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. สร้างถนน
ทำถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำทาง
ทำถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. สร้างถนน
English-Thai: Nontri Dictionary
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She says I get too old breaking my back shovelling' asphalt.หล่อนบอกว่าข้าน่ะแก่เกินไปสำหรับงานทำถนนนี่ ทำงานหนักเกินเดี๋ยวก็ปวดหลัง
If I win, you do the road my way.ถ้าผมชนะคุณทำถนนในทางของฉัน
We will build new schools, new roads!เราจะสร้างโรงเรียนใหม่ และทำถนนใหม่
Paddy the road builder?แพดดี้คนทำถนนรึเปล่า
Nah. Just talk to you cause I'm a real independent contractor... to deal with the trance.ป่าวหรอก, แค่พูดกับนายไปเพราะ ผู้ว่าจ้างทำถนนดันจ้างคนรับเหมาที่ไม่ขึ้นกับบริษัท..
You could get some road work done while you wait.คุณอาจจะช่วยทำถนนเสร็จระหว่างที่คุณรอก็ได้นะ
I'm supposed to be satisfied being a fucking short-order cook and working on the road crew?ฉันทำงานเป็นแม่ครัวในร้านอาหาร เป็นเจ้าหน้าที่ทำถนน
Last night a road crew found 3 members of the family,เมื่อคืน พนักงานทำถนน พบสมาชิกครอบครัว 3 คน
Given the description the road crew gave, he could be our unsub.บอกรูปพรรณกับพนักงานทำถนน เขาอาจเป็นอันซับก็ได้
Move to your purpose and clear the streets!กลับสู่เส้นทางของเจ้าและทำถนนให้โล่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำถนน
Back to top