ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทั้งเพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทั้งเพ*, -ทั้งเพ-

ทั้งเพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งเพ (adv.) entirely See also: wholly, totally, fully, all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
English-Thai: Nontri Dictionary
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล
wholly(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งอัน,ทั้งเพ,ทั่วไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bisexual (adj.) ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. bi
bisexual (n.) คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. bi
effiminate (adj.) ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. unmanly
epicene (adj.) ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. effiminate, unmanly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Female and male.ทั้งเพศหญิง และเพศชาย
He phoned his friend Jack.ทั้งเพื่อนที่ชื่อแจ๊ค
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด.
No. No, this is all fucked up.ไม่ ไม่ นี่มันเรื่องโกหกทั้งเพ
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด
When I was young, Auntie Lindo was my mother's best friend and arch enemy.ตอนที่ฉันยังเด็ก คุณป้าลินโดเป็นทั้งเพื่อนสนิท... และศัตรูตัวฉกาจของแม่ฉัน
All this shit? It's not your fault.งี่ เง่าทั้งเพ ไม่ใช่ความผิดเธอ
Everything he knows is wrong.สิ่งที่เขารู้มาผิดทั้งเพ
It's not crime, it's poverty. That's just nonsense.ไม่ใช่อาชญากรรม แต่เป็นความค่นแค้น / เหลวไหลทั้งเพ
That was all bullshit, wasn't it?มันโกหกทั้งเพใช่มั้ย
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ
So tomorrow, these babies are gonna chop him up along with all his buddies and every other walking pile of junk I'm sick of looking at.พรุ่งนี้เจ้าหนูน้อยนี่ก็จะออก ตามสับไอ้เจ้านั่นพร้อมทั้งเพื่อนๆ ของมัน รวมทั้งหุ่นขยะตกรุ่นน่าสมเพชให้หมดทุกตัว
The rest is rubbish.อย่างอื่นน่ะเหลวไหลทั้งเพ
Big-time ballplayer in England. Come on. It's bullshit.เป็นนักบอลโด่งดังในอังกฤษ โธ่ เพ้อเจ้อทั้งเพ
He's jet-lagged. He's nervous.เขาทั้งเพลีย ทั้งตื่นเต้น
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ
What is all this crap? It's all fake.อะไรกันเนี่ย ตอแหลทั้งเพ
Everyone's either a dude or our sister.ทุกคนเป็นทั้งเพื่อน หรือน้องสาวของเรา
Can I play you the whole piece?พ่อคะ หนูเล่นทั้งเพลงนะ
I don't understand... you're sharp, you're prepared.พ่อไม่เข้าใจเลย ลูกทั้งฉลาด ทั้งเพียบพร้อม
Your father was my colleague and my friend.พ่อของคุณเป็นทั้งเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมงานของผม
And now, my whole life is, like, a lie.ตอนนี้ชีวิตผมเหมือนเรื่องโกหกทั้งเพ
But some of the legends are big fat liesแต่บางเรื่องนั้นก็ล้วนแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งเพ
The friends of the bride are also not to be seen..ไม่เห็นกระทั่งเพื่อนของเจ้าสาว...
I mean, all these people do is just lie each other up.คนพวกนี้โกหกทั้งเพ คุณคงรู้น่ะ
But that is... a big, fat lie.แต่จริงๆ แล้ว... มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ
Miss Flanagan, would you like to turn the conversation back to the VRA?เออใช่ กูกำลังจะแต่งงานนะโว้ย ทั้งเพื่อนฝูงและตัวกู โอเค มา ปล่อยให้..
With the death of Warrick Brown, you've lost a colleague and a friendการตายของวอร์ริค บราวน์ ทำให้พวกคุณสูญเสียทั้งเพื่อนและผู้ร่วมงาน
You've only taken over the girls at school and abandoned our oldest tradition to go to my mother's show with a complete stranger.เธอเอาทุกอย่างไปจากฉัน ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน ละเลยประเพณีของเรา เพื่อจะไปงานของแม่ฉันกับคนอื่น
For inspiration, look to yourself, and those beside you.หากอยากจะสร้างแรงบันดาลใจ มองดูตัวเองบ้าง รวมทั้งเพื่อนข้างๆกายด้วย
Truth is ya'll full of shit.ความจริงก็คือพวกนายโกหกกันทั้งเพ
Look, he even likes your music.ดูสิ มันชอบกระทั่งเพลงของพ่อ
Including a friend of mine-รวมทั้งเพื่อนของฉัน บิล บูเคแนน
They don't exist...มันหลอกลวงทั้งเพ ไม่มีอยู่จริงหรอก
He was touching Hank, caressing him.- มันเหลวไหลทั้งเพ - เขาลูบไล้แฮ้งค์ ล่วงเกินเขา
This Alabama trailer trash has been making good.เหลวไหลทั้งเพ มันสร้างเรื่องมาพูดซะฟังดูน่าเชื่อถือ
Not even my best friend.ไม่แม้กระทั้งเพื่อนสนิท
He's always in his head, and when he does talk to me, it's all lies, all the time.เขาอยู่ในหัวของเขาเสมอ เวลาเขาพูดกับฉัน โกหกทั้งเพ ทุกครั้งเลย ไม่
We don't know our friends and neighborsเราไม่รู้จักทั้งเพื่อนและเพื่อนบ้านของเราจริงๆ
You put on the study group's contact sheet was fake,ที่คุณเคยให้ผมในใบติดต่อนั้นโกหกทั้งเพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทั้งเพ
Back to top