ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทันตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทันตา*, -ทันตา-

ทันตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันตา (adv.) immediately See also: in time, be in time to be seen in one´s life Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น
ทันตาเห็น (adv.) immediately See also: suddenly, promptly Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They must really feed each other to the lions down there... because the guy gave the money right up.สงสัยต้องใช้วิธีนี้บ่อยๆเข้าสะแล้ว เพราะมันยอมจ่ายให้เราทันตาเห็น
If I'm not back on schedule, which means we're through that wall by the end of the day manana, we're not getting out of here.ถ้าฉันไม่ทำให้ทันตามแผน หมายถึงว่าถ้าเราผ่านกำแพงไปไม่ได้ภายในวันนี้น่ะเหรอ ? เราจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้
Well, my--my cousin is--is Dr. Hodges' dental hygienist, and her husband-- he--he couldn't join us since he'd come down with a spot of impetigo, so she called me, knowing how much I love a good garter toss, and so--ญาติของผมเป็นทันตานามัยของดร.ฮอดจ์ แล้วสามีของเธอ... มาไม่ได้
I will have to gather the whole family to come up with a plan.ชั้นต้องรวมคนทั้งครอบครัวให้ทันตามแพลน
Try Pirelli's! When they see how thick, sir.ลอง พิเรลลี่ ผมท่านจะดกทันตาเห็น
This isn't even the issue that demands immediate attention.นี่มันไม่ใช่ปัญหา ที่จะได้จัดการให้ผลทันตาเห็น
Missed a few Sundays. Trying to catch up a bit.พลาดไปไม่กี่อาทิตย์ พยายามหายให้ทันตามไปด้วย
He couldn't deliver on promises made.เขาส่งของไม่ทันตามกำหนดการ
What if I don't make my deadline, Eric? I'lI have wasted a whole year of my life.ถ้าฉันทำไม่ทันตามกำหนดจะทำยังไงล่ะ เอริค / ฉันจะเสียเวลาไปเลยปีนึงเชียวนะ
If we're going to meet with Thi-Sen and his council at the arranged time, we'll have to leave now.ถ้าเราจะไปพบไท-เซ็นกับสภาของเขา ให้ทันตามเวลาที่กำหนด เราต้องไปเดี๋ยวนี้เลย
Unfortunately, we're not going to be able to keep our schedule this week.ช่างโชคร้าย เราไม่สามารถ ปรุงยาทันตามกำหนดเวลาอาทิตย์นี้ได้
Suddenly, it's adorable.แล้วมันจะดูน่ารักขึ้นทันตาเห็น
Looks like it's going to be a hot time in this old town tonight.ดูเหมือนว่าคืนนี้เมืองเดิมๆแห่งนี้ จะมีอะไรน่าสนใจขึ้นมาทันตา
Yeah, we can keep up appearances for Blair's sake.เราสามารถไปให้ทันตามที่ แบลร์ต้องการนะ
For instance, I can tell that within the last week, you either enjoyed a delicious curry or a hug from Principal Figgins.จะบอกให้นะ อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ ฉันรู้สึกว่า ทั้งกลิ่นแกงกะกรี่และกลิ่นของผอ.ฟิกกินส์มันหอมขึ้นมาทันตา
You get a little something to eat, the whole world's gonna look a lot brighter.ถ้านายได้กินอะไรสักหน่อย โลกทั้งใบก็จะดูสดใสขึ้นมาทันตา
Wait and see, fellas. This kid'll be guzzling goat blood in no time.คอยดูนะ เจ้าหนูนี่ต้องหลงใหลในโลหิตขึ้นทันตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทันตา
Back to top