ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะเล้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะเล้น*, -ทะเล้น-

ทะเล้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเล้น (v.) be cheeky See also: be full of levity, be frivolous Syn. หน้าเป็น
ทะเล้น (v.) bulge See also: protrude Syn. โปนออก, ล้นออก
English-Thai: HOPE Dictionary
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
minx(มิงคฺซฺ) n. หญิงแพศยา,หญิงกล้า,หญิงทะเล้น,หญิงจัดจ้าน., See also: minxish adj.
pert(เพิร์ท) adj. ทะลึง,ทะเล้น,ไม่มีมารยาท,เสือก,กล้า,กระฉับกระเฉง,ฮึกเหิม, See also: pertness n., Syn. forward,inpudent
English-Thai: Nontri Dictionary
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pert (adj.) ทะเล้น See also: อวดดี Syn. jaunty, perky, peppy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're supposed to blow it up not wait for it to be eaten by the fishesเราควรจะระเบิดมันนี่ ไม่ใช่เก็บไว้ให้ปลาแทะเล่น
Don'tyou have some poor animal to disembowel?นายไม่มีสัตว์โชคร้ายให้แทะเล่นแล้วเหรอ?
I'm like an agent for them, I get them talent and stuff.ฉันเป็นผู้จัดการของพวกเค้า ฉันทำให้พวกเขาทะเล้นและระห่ำ
I don't want you all jammed up behind me getting me killed.ฉันไม่อยากให้ติดไฟแดงกัน ขณะที่ฉันทุกแทะเล่นอยู่ข้างหลัง
Did you have a nasty dream last night about Shaggy? ( sighs ) I was in the shower with him.เมื่อคืนเธอฝันทะเล้นเกี่ยวกับเชคกี้หรือเปล่า? ฉันอาบน้ำกับเขา
We need to give you a proper send-off so we'll have closure when you die at sea and crabs eat your face.เราต้องทำให้เหมาะสมกับการปิดฉาก การตายให้ปูแทะเล่นของนายในทะเลนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะเล้น
Back to top