ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะลึ่งตึงตัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะลึ่งตึงตัง*, -ทะลึ่งตึงตัง-

ทะลึ่งตึงตัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลึ่งตึงตัง (adv.) impolitely See also: impertinently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's so cute.แล้วก็ทะลึ่งตึงตัง น่ารักมากๆเลยค่ะ
He was a dick. Always making fat jokes.เขาเป็นคนหยาบคาย ชอบเล่นทะลึ่งตึงตัง
A little off-color. His mother wouldn't approve, but...มุขทะลึ่งตึงตัง แม่เขาคงไม่ชอบใจเท่าไหรหรอก แต่ว่า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะลึ่งตึงตัง
Back to top