ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทอดมัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทอดมัน*, -ทอดมัน-

ทอดมัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอดมัน (n.) fried fish patty
ทอดมันปลา (n.) name of Thai food made of fish Syn. ทอดมัน
ทอดมันปลากราย (n.) fried fish-paste balls
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seafood pancakes are on the house... especially for Han Ji Soo's boyfriend!ทอดมันทะเลได้แล้วค่ะ ทำพิเศษให้แฟนของคุณฮันจีซูเลยนะ
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
The sword that survived for generations in your family.แล้วนี่ก็คือคนที่จะสืบทอดมันต่อไปจากตระกูลของคุณไงล่ะ
But that's fried. It's not healthy. Oh, come on.แต่ของทอดมันไม่ดีนะ กินของทอดซักชิ้นน้าา
So he can put it out,ดังนั้นเขาจึงได้ถ่ายทอดมันออกไป
Sometimes it gets so hot, these things actually start frying.บางเวลามันก็ร้อน พวกนี้ อันที่จริงเริ่มทอดมัน และคุณก็...
Do you think I enjoy eating greasy fried food?คุณคิดเหรอว่าผมชอบกิน ของทอดมันเยิ้มแบบนี้น่ะ
No one will ever get it again.จะไม่มีใครต้องสืบทอดมันอีกต่อไป
Oh, that's funny turn, isn't it?เธอล่อไก่ไปลงในแป้งได้ แต่เธอไม่สามารถทำให้แม่ทอดมันได้
I count 1, 2, 3, 4, 5... 12 jobs in the last 10 years, everything from fry cook to used car salesman.ฉันนับได้ 1 2 3 4 5... 12 งานใน 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ทอดมันฝรั่งจนถึงเป็นคนขายรถมือสอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทอดมัน
Back to top