ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรงไว้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรงไว้*, -ทรงไว้-

ทรงไว้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงไว้ (v.) keep See also: maintain Syn. บำรุง, คงไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because of this, Prince Dae-So will trust the Prince even more.เพราะเรื่องนี้ ทำให้องค์ชายแดโซจะทรงไว้พระทัยจูมงมากขึ้น
If only he will spare my life.ถ้าเพียงแต่เสด็จพี่จะทรงไว้ชีวิตหม่อมฉัน
You're the one His Royal Highness trusts most.ท่านเป็นเพียงคนเดียวที่องค์รัชทายาททรงไว้พระทัย
And god spared him.และพระเจ้าทรงไว้ชีวิตเขา
I didn't expect this myself and I am dazed by it, but it just goes to show how much faith His Majesty has in you.หม่อมฉันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ แต่นั่นจะแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงไว้วางพระทัยในตัวท่านมากแค่ไหน
Minister, the deceased former King, do you believe he trusted you until his end?ท่านเสนาบดี อดีตพระราชาผู้ล่วงลับ ท่านเชื่อหรือว่าทรงไว้วางพระทัยท่านจนถึงที่สุด
It could be the one you trust the most.อาจจะเป็นผู้ ที่ทรงไว้วางพระทัยที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรงไว้
Back to top