ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้ำมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้ำมอง*, -ถ้ำมอง-

ถ้ำมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้ำมอง (n.) peep show See also: picture peep-show, kaleidoscope
English-Thai: HOPE Dictionary
peep shown. ถ้ำมอง
peeping tomn. ผู้แอบมอง (โดยเฉพาะการแอบดูกามกิจที่ผู้อื่นกระทำ) ,ผู้ชอบดูถ้ำมอง (voyeur)
English-Thai: Nontri Dictionary
peek(n) การแอบดู,การถ้ำมอง,การแอบมอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voyeurismโรคถ้ำมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Peeping Tom (n.) พวกถ้ำมอง (โดยเฉพาะการแอบดูกามกิจที่ผู้อื่นกระทำ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How will I face Nell, knowing my son is videotaping her niece?นี่ฉันจะมีหน้าไปพบกับเนลได้ยังไง เมื่อลูกชายฉันเป็นพวกแอบถ้ำมองหลานสาวเค้าแบบนี้?
Oh. Our guest has been spying on us.แขกของเรา แอบถ้ำมองเราด้วยล่ะ
Of course, it was with binoculars and involved the lovely Jensen twins.แต่ว่าพ่อใช้กล้องส่องทางไกลถ้ำมองคู่แฝดเจนเซ่นสุดสวย
If he stakes out a house for an hour he's called a stalker.ถ้ามีใครแอบดูคนอื่น 1 ชั่วโมง คน ๆ นั้นเรียกว่าถ้ำมอง
So, Cooper thinks I'm a peeping tom, but it's not him.คูปเปอร์เข้าใจว่าฉันเป็นพวกโรคจิตถ้ำมอง แต่ว่าไม่ใช่เขานะ
You like her so much but didn't care how she feels being watched?นายชอบเขามาก แต่ไม่สนว่าเขาจะรู้สึกยังไง ที่โดนถ้ำมองเนี่ยนะ
Tristan Thorn, shop boy by day, peeping Tom by night.ทริสตัน ทอน, กลางวันขายของ, กลางคืนถ้ำมองสาว..
Is that in the Stalker's Handbook somewhere?ไปอ่านมาจากคู่มือ การเป็นนักถ้ำมองเหรอวะเนี่ย
No, listen. That's not what I am, okay? I'm not a stalker.ไม่ใช่เว้ย กูไม่ใช่นักถ้ำมองซะหน่อย
The ball-gazing student has become the ball-gazing master.ผู้ฝึกหัดถ้ำมองได้กลายเป็น\\\ ปรมาจารย์ถ้ำมองแล้ว
You going to stick to that story?นายจะบันทึกเรื่องถ้ำมองลงไปด้วยรึ ?
This ain't no peep show, man!ไม่ใช่โชว์ถ้ำมองนะพวก!
* With voyeuristic intentions **ที่เต็มไปด้วยพวกถ้ำมอง*
If he's a voyeur, yes.ถ้าเขาเป็นพวกถ้ำมองนะ ใช่
I believe he doesn't fit the profile of the other voyeurs.ผมเชื่อว่าเขาไม่เข้ากับลักษณะ ของพวกถ้ำมองคนอื่น
That's the first thing voyeurs learn.นั่นเป็นสิ่งแรกที่พวกถ้ำมองเรียนรู้
You look like an peek.นายดูเหมือน Peek (ไอ้ถ้ำมอง)
We're living with Sally, the peeper ghost.พวกเราจะอยู่รวมกันกับ แซลลี่ ผีถ้ำมอง
He was nabbed for peeping into holes in the walls in the girls bathroom at the art institute 15 years ago.เค้าถูกจับได้ว่าแอบถ้ำมองรูตรงผนัง ในห้องน้ำหญิงของหอศิลป์เมื่อ 15 ปีที่แล้ว.
I knew it. You're a voyeur, aren't you?ฉันรู้นะ เธอเป็นพวกถ้ำมองใช่ไหม?
Scram. No one likes a lurker.รีบไปซะ ไม่มีใครชอบพวกถ้ำมองหรอกนะ
The poor man can't even spend a few minutes with his granddaughter without you guys quivering in the bushes and peeping through your little binoculars.ชายผู้น่าสงสารคนนี้ ไม่มีเวลาอยู่กับหลานสาวของเขาแม้แต่นิดเดียว โดยที่ไม่มีคนของคุณ เป็นอีแอบซ่อนตัวตามพุ่มไม้ และเป็นพวกถ้ำมองแอบดูผ่านกล้องส่องทางไกล อันเล็กๆของคุณ
Do you enjoy tailing and peeping on someone?มีความสุขมากไหมที่แอบถ้ำมองคนอื่น
More perfect than Vic Voyeur, I hope.คงเหมาะกว่า คุณถ้ำมองทางนั้น
The unsub we're looking for is a dangerous voyeur who feeds off the thrill of knowing his victims can't see him.อันซับที่เรากำลังตามหา เป็นพวกถ้ำมองแบบอันตราย เขารู้สึกพอใจที่รู้ว่าเหยื่อมองไม่เห็นเขา
Typically voyeurs are nonviolent and content to remain bystanders.ปกติพวกถ้ำมองไม่เป็นอันตราย ทำตัวเหมือนคนมองธรรมดา
Voyeurs like to create fantasies in their heads of what the objects of their obsession should be like.พวกถ้ำมองชอบสร้างจินตนาการในหัว ว่าคนที่เขาตามอยู่เป็นยังไง
Yeah, well, the rest of the world calls it stalking.เหรอ แหม ที่อื่นบนโลกนี้ เขาเรียกกันว่า "ถ้ำมอง
Not much more than a voyeur, are you?นายชอบเป็นนักถ้ำมองใช่มั้ย
I got a weird call last night involving a peeping Tom and some kids.พวกถ้ำมองหรืออะไรสักอย่างกับเด็กๆ
Yeah, I'm still here, creepin' and peeping'.ใช่ ฉันยังอยู่ แอบถ้ำมองพวกนายอยู่นี่ไง!
Enjoying your peep show?สนุกกับการถ้ำมองอยู่งั้นสิ?
Aren't you the clever computer stalker.เธอนี่ฉลาดถ้ำมองจริงๆ เลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้ำมอง
Back to top