ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วยรางวัล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วยรางวัล*, -ถ้วยรางวัล-

ถ้วยรางวัล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วยรางวัล (n.) trophy See also: cup
English-Thai: HOPE Dictionary
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cup (n.) ถ้วยรางวัล
headhunt (vi.) สะสมหัวข้าศึกประหนึ่งเป็นถ้วยรางวัล (ทางมานุษยวิทยา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you gave up the trophy to help Joe man... what's that about?คุณเลยยก ถ้วยรางวัล ให้ โจ ... นั่นเกี่ยวกับอะไร
Okay, the football trophies I get, but there's a lot of other stuff here --โอเค ถ้วยรางวัล ที่ฉันเข้าใจ แต่มีสิ่งของอื่นๆมากมายที่นี่
Take full possession of this room, including everything in it... your trophies, your beloved plaque with the late Lillian Adler.เพื่อที่พวกเชียร์ริโอ จะได้ยึดครองห้องนี้ซะ รวมถึงทุกอย่างในนี้ด้วย ถ้วยรางวัล รูปภาพอันเป็นที่รักของ ลิเลียน แอดเล่อร์
We're, like, totally responsible for, like, all the caring, and all the trophies, and all the coolness and stuff.เเหมือนเรารับผิดชอบทั้งหมด เราได้ความสนใจ ถ้วยรางวัล แล้วก็เรื่องเจ๋ง ๆ ทั้งหลาย
I'm sorry, but Sebastian isn't some kind of trophy that goes to the first person to cross the finish line.โทษทีนะ แต่เซบาสเตียนไม่ใช่แบบ ถ้วยรางวัล ที่ใครที่ไปถึงเส้นชัยก่อน จะได้ไปนะ
The trophy...all that stuff.ถ้วยรางวัล ทั้งหมดนั่น
Is it a trophy, a record, or is it something more?ถ้วยรางวัล สถิติ หรืออะไรที่มากกว่านั้น
I'm a trophy fuck.ถ้วยรางวัลที่แค่อยากนอนด้วย
A "number one dad" trophy covered in rustถ้วยรางวัลพ่อดีเด่นสนิมจับ
Sports trophies are in the den.ถ้วยรางวัลอยู่ในห้องนั่งเล่น
Where's the trophy, Hunter?ถ้วยรางวัลอยู่ไหน ฮันเตอร์
Took home first prize for my magic act at performing arts camp.ถ้วยรางวัลเเรกที่ฉันพากลับบ้านคือ คือถ้วยมายากลในค่ายศิลปะ
Your first state regionals.ถ้วยรางวัลแรกระดับภูมิภาคของลูก
The bowling trophy's more a weapon of opportunity.ถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งนี่ น่าจะเป็นอาวุธที่คว้าได้มากกว่า
The trophy wasn't real,ถ้วยรางวัลไม่ใช่เรื่องจริง
I dust off all her trophy. Appreciate me?ฉันคอยปัดฝุ่นถ้วยรางวัลทั้งหมดของเธอ แต่รู้บุญคุณฉันไหม ไม่เลย
In your Rookie of the Year trophy.ในถ้วยรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมของพ่อ
At the end of the year, the house with the most points wins the house cup.เมื่อถึงสิ้นปี บ้านที่ได้แต้มสูงสุด จะได้ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่น
I've seen you stare at your father's picture in that trophy case.ฉันเคยเห็นนายมองดูรูปพ่อของนาย ในตู้ถ้วยรางวัลพวกนั้น
Coach obsessed with winning his 200th game helps bonehead players pass test to secure his position in the pantheon of high-school sports.โค้ชเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลชนะเลิศครั้งที่ 200 เชียวนะ เขาจะยอมลดตัวลงมาช่วยพวกนั้นเชียวหรือ คงได้กลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง ให้กับวงการกีฬาซะมากกว่า
"I came back without my trophy or my partner."ฉันกลับมา อย่างไม่มีถ้วยรางวัลและคู่เต้น"
He doens't the one who kept your name rising from the Globet.เขาไม่ใช่คนที่อยากเก็บชื่อเธอไว้บนถ้วยรางวัลนะ
I mean, I don't really talk about it all that much... because the cup is, like, a team thing, and...ฉันหมายถึง เราไม่ควรพูดเกี่ยวกับมันมากเกินไป เพราะว่าถ้วยรางวัล เหมือนทุกอย่างของทีม และ ...
I can't take back spying on you... and I can't win that Bandee Cup thing.ผมไม่สามารถคืนทุกอย่างที่แอบดูคุณได้ ผมไม่สามารถชนะถ้วยรางวัล
Look at those trophies!ดูถ้วยรางวัลเหล่านั้น!
It's a trophy. Very precious.มันเป็นถ้วยรางวัล มันมีค่ามากๆ
Friends are forever, trophies, you never know what could happen to them.เพื่อนมาก่อน ถ้วยรางวัลเหรอ คุณไม่รู้หรอก ว่า อะไรเกิดกับพวกนั้น
But, hey, maybe you'll get to take your stupid trophy home.แต่ เฮ้ บางทีคุณจะได้ถ้วยรางวัลโง่ ๆ นั่นกลับบ้าน
You know what, he followed his dream and he went out there and now he's coming home with the trophy.คุณรู้ไหม เขาไล่ตามความฝัน และเขาไปที่นั่น และตอนนี้ เขากลับบ้าน มากับถ้วยรางวัล
And if we want Feng's scouts to see Randy win some trophies, we got to get him out to some tournaments.และถ้าเราต้องการของลูกเสือฮ เพื่อดูแรนดี้ ถ้วยรางวัลชนะบาง เราก็จะได้รับเขาออก การแข่งขันบางส่วน
Real Ping-Pong is not played for trophies.จริงปิงปอง คือไม่ได้เล่นเพื่อถ้วยรางวัล
Your husband says there's a picture of him holding some trophy that you still have?สามีของเธอบอกว่า ยังมีรูปถ่ายที่เขาถือถ้วยรางวัล เธอเก็บไว้หรือเปล่า
We're planning on expanding the trophy case.เรากำลังจะขยาย แท่นวางถ้วยรางวัลนะครับ
When did you get this?แกได้ถ้วยรางวัลนี้เมื่อไหร่
Hold up the douchebag! Hold up the douchebag, sir.โชว์ถ้วยรางวัลถุงล้างช่องคลอดหน่อยครับ
If he can fix Darren, we win the Cup.ถ้าเขารักษาดาร์เรนได้ เราก็ได้ถ้วยรางวัล
If you follow my method, not only vill you win Stanley's Cup, but you'll also get Prudence back.ถ้านายทำตามวิธีของฉัน ไม่เพียงแต่นายจะชนะถ้วยรางวัล แต่นายจะได้พรูเดนซ์กลับมาด้วย
Now, do you wanna win Stanley's Cup?ตอนนี้, นายอยากชนะถ้วยรางวัล รึเปล่า?
Yes, I wanna win the Stanley Cup!ใช่สิ, ผมอยากชนะถ้วยรางวัล
I would club you to death with his critics' choice award.ฉันจะตีนายให้ตาย ด้วยถ้วยรางวัลของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วยรางวัล
Back to top